Aktualnie czytasz
Zaopatrzenie miasta w wodę

Zaopatrzenie miasta w wodę

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
zaopatrzenie w wodę w Pruszkowie

Zaopatrzenie w wodę wodociągów na terenie Pruszkowa zapewnia

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. ZAKŁAD CENTRALNY (Stacja Uzdatniania Wody „Filtry”)
02-012 Warszawa, ul. Koszykowa 81

Stacja Uzdatniania Wody „Filtry” Zakładu Centralnego jest najstarszą stacją uzdatniania wody w Warszawie. Dostarcza wodę mieszkańcom Warszawy od 1886 roku. Obiekty zaprojektowane przez Williama Lindleya i jego syna, Williama H. Lindleya: filtry powolne, wieża ciśnień, pompownie oraz budynki portierni są typowymi przykładami XIX wiecznego budownictwa przemysłowego. W latach 30 XX wieku na terenie Filtrów wybudowano Zakład Filtrów Pospiesznych. Zespół zabytkowych obiektów Stacji Filtrów został uznany za pomnik historii. W latach 70 XX wieku, podczas kolejnej powojennej rozbudowy zakładu związanej z rosnącym zapotrzebowaniem mieszkańców na wodę, wybudowano kolejne obiekty. W 2015 roku zakończyła się modernizacja instalacji, co przyczyniło się do zwiększenia niezawodności urządzeń, zapewniło stabilne parametry uzdatnianej wody oraz pozwoliło na zoptymalizowanie kosztów produkcji.

Obecnie SUW „Filtry” uzdatnia w ciągu doby około 190 tys. m3 wody, co stanowi ponad połowę zapotrzebowania aglomeracji warszawskiej.

Stacja zaopatruje w wodę tereny centralnej i południowo-zachodniej lewobrzeżnej części Warszawy oraz miejscowości:

  • Pruszków,
  • Piastów
  • Michałowice,
  • Reguł,
  • części Raszyna;
  • ponadto, z uwagi na ukształtowanie terenu oraz strukturę przestrzenną Warszawy, woda z SUW „Filtry” może być także przesyłana na Dolny Mokotów, Wilanów i Powsin.

Dla potrzeb uzdatniania woda jest ujmowana spod dna Wisły czterema ujęciami infiltracyjnymi, które znajdują się na terenie Stacji Pomp Rzecznych na Czerniakowie oraz w rejonie Siekierek. Infiltracja stanowi pierwszy etap uzdatniania wody wiślanej. Ponadto do Stacji Pomp Rzecznych przesyłana jest część wody z ujęć infiltracyjnych SUW „Praga” położonych wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego.

W 2003 r. dwa niezależne ciągi technologiczne, które uzdatniały wodę w SUW „Filtry”, zostały połączone w jeden system, który wykorzystuje wszystkie procesy jednostkowe obu ciągów, przy niezmienionym sposobie ujmowania i rozdziału wody surowej.

W 2010 r. zakończono modernizację technologii uzdatniania wody na terenie SUW „Filtry”. Inwestycję zrealizowano w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Zakres prac obejmował wprowadzenie procesów ozonowania i filtracji przez złoże granulowanego węgla aktywnego oraz połączenie istniejących procesów z procesami ozonowania pośredniego i filtracji węglowej w jeden układ technologiczny. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszono dawkę dwutlenku chloru stosowanego do końcowej dezynfekcji, co było możliwe ze względu na zwiększenie stopnia redukcji substancji organicznych. Bezpośrednim efektem modernizacji jest znaczna poprawa smaku, zapachu i biostabilności wody.

Maksymalna zdolność produkcyjna zmodernizowanego układu technologicznego wynosi 300.000 m3/d.

Nowy budynek ozonowania i filtrów węglowych powstał w miejscu nieeksploatowanej VII grupy filtrów piaskowych, u zbiegu ulicy Raszyńskiej i Filtrowej. Aby nawiązać do zabytkowej zabudowy całego kompleksu, budynek obłożono czerwoną cegłą klinkierową, zaś wybrane elementy architektoniczne, takie jak zwieńczenia okien oraz cokoły, zostały wykończone piaskowcem. Na dachu budynku powstał zielony ogród.

ZAKŁAD „PRUSZKÓW” 05-800 Pruszków, ul. Domaniewska 23

Poniżej pracowanie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Kompendium 'Zbiór zasad dobrej praktyki dla konsumentów korzystających ze studni oligoceńskich”

Ulotka jak korzystać ze studni oligocenskich.

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content