Aktualnie czytasz
Edukacja w Pruszkowie

Edukacja w Pruszkowie

 • Odpowiedzialność formalna za edukację w Pruszkowie
edukacja

WYDZIAŁ EDUKACJI

p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji: Marzanna Geisler
ul. Armii Krajowej 46, III p., tel.: +48 530 625 515
adres e-mail: marzanna.geisler@miasto.pruszkow.pl

+48 534 239 610 – przedszkola
+48 533 086 079 – szkoły
+48 530 480 771 – finanse

Podstawowe zadania Wydziału:

 1. Nadzór nad działalnością przedszkoli, szkół podstawowych i żłobków dla których organem prowadzącym jest miasto Pruszków, a w szczególności:
  · zapewnienie warunków do działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  · zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek,
  · wyposażenie szkół i placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych.
 2. Tworzenie sieci przedszkoli i szkół podstawowych.
 3. Prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych.
 4. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 5. Kontrola realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat.
 6. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych w celu nauki zawodu.
 7. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom stypendiów i zasiłków szkolnych oraz innej pomocy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.
 8. Prowadzenie spraw związanych dotowaniem niepublicznych placówek oświatowych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z obciążeniem dotacją obcych gmin za dzieci niezamieszkałe w naszym mieście a uczęszczające do placówek niepublicznych na terenie Pruszkowa.
 10. Obsługa dotycząca zwrotu dotacji dla obcych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Pruszkowa, a uczęszczające do placówek na terenie tych gmin.
 11. Opracowywanie zbiorczych projektów budżetu w zakresie „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza”, „rodzina”.
 12. Organizacja szkoleń dla pracowników podległych placówek.
 13. Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych i merytorycznych.
 14. Prowadzenie banku rezerw kadrowych.
 15. Na podstawie Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej prowadzenie zbiorów z baz danych oświatowych placówek prowadzonych przez Miasto Pruszków oraz placówek niepublicznych wpisanych do „Rejestru placówek niepublicznych” prowadzonego przez Miasto Pruszków. Koordynacja działań placówek publicznych i niepublicznych w zakresie zbierania danych oraz przygotowywanie raportów zbiorczych.
 16. Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
 17. Pomoc w przygotowywaniu projektów i programów służących poprawie bazy dydaktycznej i wzbogaceniu oferty edukacyjnej w pruszkowskich placówkach oświatowych.
 18. Współpraca i koordynacja rządowych programów m.in. „Wyprawka szkolna”, „Bezpłatne podręczniki”.
 19. Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 20. Współpraca z organizatorami konkursów, olimpiad, imprez kulturalnych, w których biorą udział uczniowie placówek oświatowych.
 21. Koordynacja zadań związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i żłobków.
 22. Współdziałanie w realizacji oświatowych projektów unijnych.
© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content