Przedsiębiorcy Pruszkowa

Dane pochodzą z 2023r.

 • Liczba przyjętych wniosków przez pracowników gminy od stycznia do grudnia 2023r. – 757
 • Raport gminy o przedsiębiorcach działających na terenie gminy. Ilość wpisów o statusie innym niż wykreślony dla głównego miejsca wykonywania działalności na dzień 31.12.2023 – 6733
 • Raport gminy o przedsiębiorcach działających na terenie gminy pod względem płci na koniec 2023r.
  – kobiety – 4608
  – mężczyźni – 7075
 • Raport gminy o przedsiębiorcach działających na terenie gminy pod wglądem wieku przedsiębiorcy
  – od 36 lat do 52 lat – 50% przedsiębiorców
  – od 28 lat do 35 lat i od 53 lat do 75 lat – 40% przedsiębiorców
  – od 18 lat do 27 lat i od 76 lat do 89 lat – 10% przedsiębiorców
 • Ilość wniosków złożonych przez osoby spoza terenu gminy wskazujących na główne miejsce wykonywania działalności miasto Pruszków –  220