Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy – Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie, informuje o następujących ostrzeżeniach:

2024

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10  9.01.2024

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 15

Ostrzeżenia meteorologiczne  Nr 34

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 39

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 42

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59

Miesięczna prognoza pogody 21.02 – 20.03.2024r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 33

2023

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 33

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 38

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 57

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 70

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 79

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 83

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 90

Ostrzeżenie  meteorologiczne Nr 38

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 39

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41

Ostrzeżenie mteorologiczne Nr42

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 133

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 136

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 169

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 56

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 198

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 225

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 229

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 234

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 238

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 239

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 240

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 241

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 244

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 256

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 268

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 278

2022

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 24

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 25

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18

Zmiana ostrzeżenia meteo NR 18

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 30

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 33

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 45

Ostrzeżenie METEO 07.04.2022

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr_50

Powiadomienia dotyczące ryzyka przekroczenia poziomu docelowego bezo(a)pirenu w pyle zawieszonym

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 34

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr_80

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr_38

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 83

Komunikat o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 12_03_2022

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 13_03_2022

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 36

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 47

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 104

Ostrzeżenie meteorologiczne nr_48

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 107

Ostrzeżenie meteorologiczne  Nr 112

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 117

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 123

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 127

Komunikat_meteorologiczny z 5.07.2022 r. godz. 14.05

Komunikat meteorologiczny z godz. 05:20 dnia 06.07.2022

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr_132

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 139

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 183

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 192

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 193

Zasięg ostrzeżeń w województwie mazowieckim nr 194

Ostrzeżenie meteorologiczne nr_216

Prognoza

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72

Komunikat meteorologiczny 21.11.22

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 74

Ostrzeżenie METEO 2.12.2022

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 271

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 81

 

2021

Ostrzeżenie meteo nr 44 (burze z gradem)

Ostrzeżenie meteo nr 49 z 22.06.2021

Wykaz Ostrzeżeń 22.06.2021_informacja o upałach

Ostrzeżenie METEO-24.06.2021

Ostrzeżenie meteo nr 52

Ostrzeżenia meto nr 110

Ostrzeżenie meteo nr 112

Ostrzeżenie meteo nr 57

Ostrzeżenie meteo nr 123

Ostrzeżenie meteo nr 61

Ostrzeżenie meteo nr 131

Ostrzeżenie meteo nr 134

Ostrzeżenia meteo nr 136

Ostrzeżenia meteo nr 138

Ostrzeżenia meteo nr 146

Ostrzeżenia meteo nr 147

Ostrzeżenie Hydrologiczne 26.07.2021

Ostrzeżenia meteo nr 148

Ostrzeżenie meteo nr 149

Ostrzeżenie meto nr 71

Ostrzeżenie meteo nr 73

Ostrzeżenie meteo 05.08.2021

Ostrzeżenie 165

Komunikat meteorologiczny z godz. 05:45 dnia 16.08.2021

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 78

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 78_-_zmiana komunikatu

Ostrzeżenia w województwie mazowieckim nr 81

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 181

Ostrzeżenie meteo z 1.12.2021r.

Ostrzeżenie meteo 13.12.2021r.

Ostrzeżenie meteo Nr 94

Ostrzeżenie meteo Nr 95

Ostrzeżenie nr 1  29.12.2021r.

Ostrzeżenie nr  2 29.12.2021

Komunikat o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 12_03_2022

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 13_03_2022

Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 36

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 47

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 104

Ostrzeżenie meteorologiczne nr_48

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 107