Meldunek

Meldunek czasowy, stały, zmiana meldunku dziecka. Zameldowanie cudzoziemca.