Aktualnie czytasz
Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
electronic

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971, z późn. zm.)

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)

W celu skorzystania z ESP Urzędu Miasta Pruszków dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta na ePUAP: https://epuap.gov.pl
  • posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego
  • potwierdzenie profilu zaufanego w punkcie potwierdzania profili
  • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu

LISTA USŁUG URZĘDU MIASTA PRUSZKÓW :

  1. Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Skargi wnioski, zapytania do urzędu.

więcej informacji na stronie epuap

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content