Aktualnie czytasz
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Pruszkowa

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Pruszkowa

  • Informacje dla ubiegających się o patronat
logo Pruszków

Wnioskodawcy ubiegający się o Patronat Honorowy nad wydarzeniem lub inicjatywą, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne oraz istotne i pozytywne znaczenie dla promocji Miasta Pruszkowa, zobowiązani są do każdorazowego złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, którego formularz dostępny jest na stronie internetowej Miasta.

Pisemny wniosek o Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Pruszkowa należy złożyć na adres: Prezydent Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl – nie później niż 30 dni przed wydarzeniem.

Wniosek każdorazowo zostanie poddany weryfikacji formalnej i merytorycznej przez pracownika Biura Promocji i Marketingu Urzędu Miasta Pruszkowa  właściwego względem wybranego charakteru nadrzędnego przedsięwzięcia, a następnie zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

Procedura ta pozwala na analizę wniosku, w razie przyznania patronatu upublicznienie decyzji, a w razie odmowy – daje wnioskodawcy możliwość zwrócenia się z prośbą o patronat do innych osób lub instytucji.

Wniosek powinien zawierać:

  1. informacje na temat wnioskodawcy (nazwę, adres, tel. do kontaktu);
  2. szczegółowy opis i program projektu;
  3. informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach;
  4. materiały filmowe i fotograficzne w przypadku filmów i wystaw;
  5. informacje o innych patronatach (w tym medialnych) oraz o nagłośnieniu przedsięwzięcia;
  6. informacje o udziale gości honorowych.

Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Pruszkowa, podaje tę informację we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach www związanych z wydarzeniem. Na stronach internetowych umieszcza ponadto link do www.pruszkow.pl w postaci aktywnego logotypu serwisu.

Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Pruszkowa zobowiązany jest zamieścić herb Miasta Pruszkowa we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach www związanych z wydarzeniem.

Udzielenie Patronatu Honorowego Prezydenta Pruszkowa, zobowiązuje wnioskodawcę do przedstawienie do wglądu i akceptacji projektów materiałów promocyjnych dotyczących wydarzenia (plakatów, zaproszeń, banerów itp.) przed ich ostateczną realizacją. Materiały należy przesłać drogą elektroniczną na adres: promocja@miasto.pruszkow.pl

Po zakończeniu wydarzenia objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Biura Promocji i Marketingu Miasta Pruszkowa relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim wycinki prasowe, druki, foldery, plakaty. Wybrane, najciekawsze materiały, np. w postaci filmów, zdjęć, etc., mogą być opublikowane na stronie www.pruszkow.pl

Prezydent Miasta Pruszkowa nie obejmuje honorowego patronatu nad statutową działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji. Nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM HONOROWYM WYDARZENIA (do pobrania)

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta (do pobrania)

Wzór sprawozdania z wydarzenia objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa (do pobrania)

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content