Aktualnie czytasz
Fontanny Miejskie

Fontanny Miejskie

  • Fontanna przy Bibliotece, Mali Muzykanci,Narcyz, Przy Pałacyku, Pływająca
Fontanna_Pruszków

FONTANNA PRZY BIBLIOTECE

Znajduje się przy ul. Kraszewskiego na terenie skweru przed budynkiem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Została zbudowana w 2007 r. w ramach realizacji projektu przebudowy ul. Kraszewskiego, który obejmował przebudowę skweru koło biblioteki, odbudowanie zieleni oraz ustawienie elementów małej architektury. Ul. Kraszewskiego stanowi jedną z ważniejszych ulic w mieście i jest częścią ciągu komunikacyjnego pomiędzy stacją WKD a stacją PKP. W niedalekiej odległości mieści się Sąd Rejonowy, Urząd Miejski oraz Komenda Powiatowa Policji.

Fontanna usytuowana na skwerku przy ul. Kraszewskiego to klasyczna fontanna z otwartą niecką wodną. Elementy architektoniczne wykonane zostały z piaskowca. Bortnica posadowiona została na betonowej płycie dennej. Wewnątrz niecki fontanny znajduje się głaz umiejscowiony centralnie, na wynurzającym się ponad lustro wody postumencie.Ruch wody zapewnia 6 dysz z pionowym jej wyrzutem.Nocne oświetlenie uatrakcyjnia pracę fontanny po zapadnięciu zmroku.Fontannę można więc podziwiać zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorami. Dodatkowo wokół fontanny ustawione są ławki. Skwer przy bibliotece jest przestrzenią publiczną, która tworzy miejsce spotkań chętnie odwiedzane przez mieszkańców.

MALI MUZYKANCI

W ubiegłych latach zrealizowano modernizację południowej części Parku Kościuszki. W maju 2011 r., w ramach inwestycji, zamontowano jeden z najbardziej charakterystycznych elementów architektonicznych parku, czyli grającą fontannę. Jej ozdobą są cztery rzeźby roztańczonych dzieci, uchwyconych w trakcie gry na różnych instrumentach (trąbka, flet, bębenek i talerze). Figury o wysokości 130 cm odlane są z brązu. Jest to nawiązanie do zlokalizowanej w pobliżu szkoły muzycznej, a także do ogólnej idei parku dedykowanego dzieciom.

Fontanna znajduje się w osi alei prowadzącej od głównego wejścia usytuowanego w rejonie skrzyżowania ul. Niepodległości i ul. Chopina na placu parkowym, otoczonym kwietnikami. Wokół fontanny ustawione są ławki.

Ruch wody zapewniają dysze laminarne, umieszczone pod bazaltową nawierzchnią. Strumienie wody krzyżują się pomiędzy sobą, a elektroniczne sterowanie zapewnia dodatkowe atrakcje wizualne, w postaci odcinania ciągłych strumieni i zróżnicowanego rytmu ich pracy. Jest to fontanna typu suchego, tzn. bez stałego lustra wody, która natychmiast przesiąka przez nawierzchnię do zbiornika buforowego, zlokalizowanego w komorze technologicznej.

Nocne oświetlenie rzeźb zapewniają zewnętrze lampy, umieszczone w nawierzchni placu otaczającego fontannę oraz dodatkowy zestaw lamp oświetlających rzeźbę centralną. Dodatkowa atrakcję stanowi oświetlenie o zmiennej barwie zintegrowane z dyszami laminarnymi.

„Mali Muzykanci” grają codziennie, trzy razy na dobę przez 10 minut, o godzinie 10.00, 15.00 i 20.00. Muzyka płynąca z oryginalnej fontanny umila mieszkańcom czas w trakcie spacerów, a jej rytm steruje pulsowaniem wodnych strumieni. Choreografia obrazów wodnych jest zsynchronizowana z utworami muzycznymi. Obecnie z fontanny rozlegają się dźwięki „Wiosny” z cyklu „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego, walca „Nad pięknym modrym Dunajem” skomponowanego przez Johanna Straussa (syna) oraz Symfonia „Jowiszowa” autorstwa klasyka wiedeńskiego Wolfganga Amadeusza Mozarta.W poprzednich latach usłyszeć można było utwory – Wolfganga Amadeusza Mozarta (Eine kleine NachtmusikMała nocna muzyka) oraz brytyjskiego muzyka Mike’a Oldfielda.

Projekt fontanny jest dziełem Doroty Dziekiewicz-Pilich, znanej między innymi z zaprojektowania oraz wykonania statuetki muzycznej „Fryderyka”.

Dorota Dziekiewicz-Pilich wykonuje głównie rzeźby z brązu metodą wosku traconego. Ulubionymi rodzajami rzeźby uprawianymi przez artystkę są portret i groteska.Ważne miejsce w twórczości rzeźbiarki zajmuje tematyka dziecięca. Tej tematyce poświeciła wiele prac, które w realistyczny, czasem groteskowy sposób przedstawiają dziecięce portrety, zabawy, taniec, psoty, igraszki.

FONTANNA PRZY PAŁACYKU

Stylowa fontanna znajdująca się w Parku Kościuszki została zbudowana w 2010 r. Mieści się ona w północnej części parku, tuż obok zabytkowego Pałacyku „Sokoła” zbudowanego w
1867 r. w stylu neorenesansowym, który wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 664 z dnia 4 stycznia 2006 r.

Jest to fontanna klasyczna z otwartą niecką wodną o średnicy zewnętrznej 600 cm. Utrzymana we wczesnym stylu wiktoriańskim, z bortnicą zdobioną delikatnym ornamentem
typu ovolo, wykorzystywanym w architekturze klasycznej oraz z wazą fontannową ustawioną centralnie, na wynurzającym się ponad lustro wody postumencie. Elementy architektoniczne wykonane zostały z rekonstruowanego piaskowca w kolorze nawiązującym do koloru elewacji Pałacu „Sokoła". Bortnica posadowiona została na betonowej płycie dennej. Obrazy wodne generowane są przez: środkową dyszę koronową obejmującą swoim zasięgiem całą powierzchnię lustra fontanny i podwodne zasilenie wazy tworzące efektowny płaszcz
wodny wzdłuż całej krawędzi misy, sięgający do podnóża postumentu. Aby uatrakcyjnić pracę fontanny oba obrazy podświetlane są po zapadnięciu zmroku podwodnymi lampami
umieszczonymi wewnątrz wazy i na dnie niecki.

Plac wraz z fontanną jest historycznym nawiązaniem do tradycyjnych rozwiązań ogrodowych. Wokół fontanny ustawione są nawiązujące charakterem do otoczenia stylowe ławki.
Otoczenie fontanny tworzy starodrzew – głównie klony, robinie, jesiony, kasztanowce, brzozy, stanowiące luźne grupy na powierzchniach trawiastych.

FONTANNA NARCYZ

Fontanna „Narcyz” położona jest na terenie parku stanowiącego część zespołu dworskiego Potulickich w Pruszkowie, objętego prawną ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków pod numerem A-1089-491 decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 marca 1962 r. Zespół pałacowo-parkowy – w skład którego wchodzi pałacyk, park, oficyna dworska wraz z wozownią oraz lodownia – powstał w II połowie XIX w.

Fontanna zlokalizowana jest na terenie placu im. Jana Pawła II, stanowiącego frontową część (dawny podjazd) zabytkowego Parku Potulickich. Usytuowana jest obok Pałacyku Potulickich, gdzie obecnie swoją siedzibę ma Urząd Stanu Cywilnego. Fontanna, o okrągłym narysie, jest zagłębiona poniżej poziomu posadzki placu i opada schodkowo ku swej centralnej części. Sam obiekt, pochodzący z początku lat 70. XX w., nie jest objęty indywidualną ochroną konserwatorską. Fontanna zwieńczona jest półleżącą figurą przedstawiającą Narcyza nachylonego nad taflą wody i zapatrzonego we własne odbicie.

Głównym akcentem zieleni, w bezpośrednim sąsiedztwie jest formowany do wysokości ok. 1 m żywopłot z cisa pospolitego (Taxus baccata) ramujący zewnętrzną krawędź placu okalającego fontannę. Po zewnętrznej stronie żywopłotu (od strony północnej, wschodniej i zachodniej) znajdują się rabaty z kolorowymi kwiatami. W pasie rabaty rosną 3 stare okazy piennych głogów jednoszyjkowych (Crateagus monogyna). Ważnym akcentem przestrzennym jest zlokalizowana po południowo-zachodniej stronie (za żywopłotem) grupa starych drzew – lipy drobnolistne (Tilia cordata) i kasztanowce zwyczajne (Aesculus hippocastanum). Grupa drzew jest podświetlana umieszczonymi pod koronami oprawami doziemnymi. Wokół fontanny ustawione są ławki.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał w październiku 2012 r. decyzję zezwalającą na prace polegające na remoncie i modernizacji Fontanny „Narcyz”. Remont fontanny rozpoczął się na początku maja 2013 r. i trwał ponad dwa miesiące. Ponowne uruchomienie nastąpiło w połowie lipca 2013 r. W ramach działań wyremontowano nieckę, zmieniono instalację wodną (wymieniono dysze i mechanizm przepływu wody).

Na kształt fontanny składają się trzy układy: dysza środkowa, która wyrzuca wodę pionowo w górę, układ wewnętrzny i układ zewnętrzny. Nowy „obraz wodny” fontanny realizowany jest przez centralnie umieszczone dysze (pierścień wewnętrzny 6 dysz + 1 dysza centralna) o strumieniu na wysokość powyżej wysokości cokołu rzeźby. Dodatkowo po obwodzie niecki (pierścień zewnętrzny) fontanny (w górnej krawędzi) umieszczonych jest 12 dysz, których strumienie wody skierowane są do środka, tak aby tworzyły sferyczny obraz. Różnorodna, zmieniająca się siła wyrzucania wody powoduje różnego rodzaju figury. Raz środkowy strumień ma kilka metrów wysokości, by po chwili zejść do minimum przy większych strumieniach zewnętrznych. To tylko przykład, ponieważ kombinacji jest naprawdę wiele. Taki układ jest wynikiem działania dwóch pomp, które pracują z różną mocą. Zapisany program trwa kilkanaście minut. Szczególnie atrakcyjnie fontanna wygląda po zmroku, ponieważ strumienie z dysz centralnych i zewnętrznych są podświetlane diodami LED, które zmieniają swoje kolory co kilka chwil. Nowa estetyka obiektu robi bardzo dobre wrażenie. Obrazy wodne zmieniają się, a kolorowe iluminacje wieczorem pozwalają uniknąć monotonii.

FONTANNA PŁYWAJĄCA

Fontanna pływająca znajduje się na największym ze stawów w Parku Potulickich, najpopularniejszym wśród mieszkańców parku miejskim. Zamontowano ją w sierpniu 2010 r. w celu uatrakcyjnienia tego miejsca. Jest to fontanna pływająca, ale dodatkowo została zakotwiczona. Fontanna z pewnością skutecznie przyciąga uwagę i urozmaica krajobraz. Poza walorami estetycznymi pełni również funkcję praktyczną – dotlenia wodę i nawilża powietrze. Jest to niezwykle istotne, bowiem podczas letnich upałów, często mamy do czynienia z tzw. przyduchą, czyli zmniejszeniem ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie zbiornika, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do wymarcia zamieszkujących go organizmów, na co szczególna uwagę zwracają wędkarze.

Fontanna wytryskuje wodę na kilkanaście metrów w górę. Wygląda to bardzo efektownie i budzi powszechne zainteresowanie spacerowiczów. Można ją podziwiać cały dzień, ale szczególne wrażenie wywiera po zmroku, wówczas włącza się jej podświetlenie.

W kwietniu 2014 r. fontanna została przebudowana – zyskała nowy obraz wodny (wokół dyszy centralnej zamontowano pierścień zewnętrzny składający się z kilku dysz) oraz wielobarwne podświetlenie, które daje możliwość obserwowania efektów wodnych podczas wieczornych spacerów.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content