Obwieszczenia

W tym dziale zapoznasz się obwieszczeniami, decyzjami, zawiadomieniami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Starostwa Pruszkowskiego.

1. Obwieszczenie  o wydaniu Decyzji NR 279/P/2020

2.Obwieszczenie  o wydaniu Decyzji NR 543/P/2020

3. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 545/P/2020

4. Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego

5. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 104/P/2021

6. _Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 111/P/2021

7.  Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 117/P/2021

8. Obwieszczenie o  wydaniu Decyzji NR 135/P/2021

9. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 162/P/20212

10. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR157/P/2021

11. Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego GE.6540.2.2020

12. Obwieszczenie WOOŚ-II.420.32.2020.OŁN.22

13. Obwieszczenie o licytacji ruchomości  z 27.05.2021r.

14.Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 257/P/2021

15. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 256/P/2021

16. Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 260/P/2021

17. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 298/P/2021

18. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 301/P/2021

19. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 297/P/2021

20. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.09.202121. 

21. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 361/P/2021

22. Obwieszczenie o wydaniu decyzji NR 483/P/2021

23. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 488/P/2021

24. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 21/P/2022

25. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 31/P/2022

26. Państwowe Gospodarstwo Wodne 10.02.2022r.

27. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 68/P/2022

28. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 95/P/2022

29. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji 124/P/2022

30. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji 125/P/2022

31. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji 159/P/2022

32. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR154/P/202233.

33. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji 155/P/2022

34. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 158/P/2022

35. Obwieszczenie o wydaniu  Decyzji NR 209/P/2022

36. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 211/P/2022

37. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 212/P/2022

38. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 207/P/2022

39. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 219/P/2022

40. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 210/P/2022

41. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji SNP-P.7533.74.2022.MSZ

42. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 226/P/2022

43. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.309.2021

44. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji NR 270/P/2022

45. Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie PZ-PI-I.7033.16.2021.AC

46. Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego GE.6540.7.2022

47. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.69-70.2022 MSZ

48. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.243.2019.PW

49. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.2-3.2022.PW

50. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.166-168.2022.PW

51. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.292.2019.PW

52. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.203.2020.PW

53. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.198.2022.MSZ

54. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.212.2022.PW

55. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.130.2021.PW

56. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.7820.2.15.2022.AW

57. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.217.2022.PW

58. Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego

59. 330-EURO_053 – UM Pruszków – pismo w sprawie pomiarów ruchu podpisane

60. UPOWAŻNIENIE RK

61. Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

62. Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego WA.7012.11.2023.MSZ

63. Raport z weryfikacji podpisu

64. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego do decyzji nr 3021 na 2023

65. PGWWP WA.ZUZ.5.4210.2023.AR

66. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.29.2023.PW

67. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.1.2022.PW

68. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego PZ-IV.7033.2.2023.AC

69. Obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Miasta Pruszkowa

1. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 243/P/2020

2._Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 244/P/2020

3. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 245/P/2020

4. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 246/P/2020

5. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 247/P/2020

6.Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 279/P/2020

7.Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 360/P/2020

8.Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 422/P/2020

9. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 462/P/2020

10. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 463/P/2020

11. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 464P/P/2020

12. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 473/P/2020

13. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 472/P/2020

14. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 471/P/2020

15. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 470/P/2020

16. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 512/P/2020

17. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 513/P2020

18. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 514/P/2020

19. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 515/P/2020

20. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 516/P/2020

21. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 543/P/2020

22. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 544/P/2020

23. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 545/P/2020

24. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 25/P/2021

25. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 27/P.2021

26. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 56/p/2021

27. Decyzja Wojewody Mazowiecki NR 104/P/2021

28. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 111/P/2021

29. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 117/P/2021

30. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 135/)/2021

31. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 162/P/2021

32. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 157/P/2021

33. Decyzja Wojewody Mazowieckiego WNP-III.021.10.2021

34. Decyzja nr 204_P_2021

35. Decyzja Wojewody Mazowieckiego 18.06.2021

36. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 203/P/2021

37. Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 21/P/2022

38. Decyzja Wojewody Mazowieckiego 126/P/2022

39. Decyzja Wojewody Mazowieckiego 127/P/2022

40. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR149/P/2022

41. Decyzja Wojewody Mazowieckiego 148/P/2022

42. Decyzja Wojewody Mazowieckiego 151/P/2022

43. Decyzja Wojewody Mazowieckiego 150/P/2022

44._Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 149/P/2022

45.Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 278/P/2022

46. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 303/P/2022

47.Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 347/P/2022  

48. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 348/P/2022 

49. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 349/P/2022 

50. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 350/P/2022 

51. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 351/P/2022 

52. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 352/P/2022

53. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 405/P/2022

54. Decyzja Wojewody Mazowieckiego NR 406/P/2022

55. Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3021/2023

 1. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.232.2019
 2. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.171.2019
 3. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7433.386-387.2019, SPN-P.7533.164-165.2020
 4. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.258.2019, SPN7533.118.2020, SPN-P.7533.120.2020
 5. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.68.2020
 6. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.166.2020
 7. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego0 SPN-P.7533.121.2020
 8. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.233.2019
 9. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.261-262.2019, SPN-P.7533.264.2019, SPN-P.7533.267.2019, SPN-P.7533.313.2019
 10. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.168.2020
 11. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.167.2020
 12. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.222.2020.PW
 13. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.201.2020.PW
 14. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-III.7570.1.150.2020.EH
 15. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.227.2000.PW
 16. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.199.2020.PW
 17. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego0 SPN-P.7533.388.2019.PW
 18. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.263.2019.PW
 19. Zawiadomienie WA.ZUZ.5.4210.5.2021.KM
 20. Zawiadomieni Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.128.2020.PW
 21. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.305.2019.PW
 22. Zawiadomienie Wojewody MazowieckiegoSPN-P.7533.259.2019.PW
 23. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.256.2019.PW
 24. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.277.2019.PW
 25. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.51.2021.PW
 26. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 9.11.2021r.
 27. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P. 7533.270.2019.PW
 28. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.268.2019.PW
 29. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.226.2019.PW
 30. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.309.20219W
 31. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P7533.106-107.2022.MSZ, SPN-P7533.115-118.2022.MSZ
 32. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.135.2022.MSZ, SPN-P.7533.136.2022.MSZ
 33. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.4.2022.PW
 34. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie PZ-P-I.7033.16.2021.AC
 35. Zawiadomienie o konieczności odśnieżania dachów 19.12.22
 36. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie PZ-PI-I.7033.16.2021.AC
 37. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7533.81.2023.PW-1