Prezydent

Paweł Stanisław Makuch

Urodził się 8 maja 1976 roku  w Warszawie. Od urodzenia mieszka w Pruszkowie, z którym od pokoleń związana jest jego rodzina.

Ukończył szkołę podstawową Nr 11 im. T. Sygietyńskiego  w Pruszkowie  i liceum ogólnokształcące im. T. Zana w Pruszkowie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości studiował dziennie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelnię ukończył w 2000 roku, uzyskując tytuł magistra prawa. W tym samym roku, po zdanych egzaminach rozpoczął Aplikację Radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, którą ukończył uzyskując uprawnienia radcy prawnego. W 2001 roku odbył zasadniczą służbę wojskową. Jako oficer rezerwy Wojska Polskiego posiada stały przydział mobilizacyjny.

Karierę zawodową rozpoczynał jako asystent w jednej z warszawskich szkół wyższych prowadząc zajęcia dydaktyczne ze studentami. Praktykę w zawodzie radcy prawnego rozpoczął w trakcie aplikacji w jednej z bardziej cenionych warszawskich kancelarii. Następnie pracował jako radca prawny w MPWiK S.A. w Warszawie i centrali PZU S.A. Przez wiele lat prowadził prywatną praktykę w postaci własnej kancelarii. Jako doświadczony pełnomocnik procesowy występował w wielu sprawach gospodarczych, cywilnych, administracyjnych, a także jako obrońca w postępowaniach karnych. Jego zdolności negocjacyjne i mediacyjne wielokrotnie udowodnione zostały w praktyce.

Od wielu lat zaangażowany w życie społeczne na terenie miasta Pruszkowa. Szczególnie bliskie są mu sprawy związane ze sportem i kształceniem młodzieży. Za działalność społeczną dwukrotnie został odznaczony przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, w tym w 2018 r. otrzymał Srebrną Odznakę Honorową PZPN. Przez ostatnie lata zasiadał w zarządzie Miejskiego Klubu Sportowego ,,Znicz” w Pruszkowie, sprawując funkcję sekretarza klubu. Jako prezes stowarzyszenia Wspólnie Pruszków Rozwijamy uczestniczył aktywnie w życiu społecznym i politycznym na terenie miasta Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego.

W roku został 2018 wybrany na Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Od 2008 roku żonaty z Małgorzatą, mają dwie córki Antoninę i Anielę w wieku szkolnym. Mieszka w Pruszkowie.

„W Pruszkowie się wychowałem, tutaj skończyłem szkołę podstawową i liceum, tutaj dorastałem, tutaj mieszka moja najbliższa rodzina. To miasto, w którym postanowiłem spędzić resztę życia i wychować w nim moje córki. Pragnę, aby moja praca przełożyła się na rozwój naszego miasta, abyśmy chcieli tutaj spędzać czas, aby żyło się nam lepiej. Pruszków poznasz-polubisz”