Aktualnie czytasz
Punkty selektywnej zbiórki odpadów

Punkty selektywnej zbiórki odpadów

  • Stacjonarne i mobile punkty zbiorki
odpady

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na ulicy Stefana Bryły 6. Czynny jest dla Mieszkańców Pruszkowa:
Czwartek 10.30 – 16.30
Piątek 10.30 – 16.30
Sobota 8.00 – 14.00

tel. 510-203-640, 510-203-647

e-mail: punkt@mzo.pl

Więcej informacji nt. PSZOK można znaleźć pod  adresem.

MOBILNE PUNKTY ZBIERANIA ELEKTROODPADÓW ORAZ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

Informujemy, że Organizacja Odzysku AURAEKO, zbiera elektroodpady w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca:

  • II sobota miesiąca – przed budynkiem Urzędu Miasta Pruszkowa w godz. 9:00-14:00
  • IV sobota miesiąca – obok pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego (vis a vis sklepu Lidl) w godz. 9:00-14:00

Odbiory zużytego sprzętu AGD o dużych gabarytach bezpośrednio z mieszkań należy zgłaszać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa pod nr telefonów:

  • 22 735-87-40;
  • 22 735-87-86;
  • 22 735-87-99;
  • 22 735-88-17.

Mieszkańcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Miasta Pruszkowa, mogą oddać do PSZOK następujące odpady:

papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, szkło, odzież i tekstylia, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne, chemikalia (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich, przepracowane oleje etc.), lampy fluorescencyjne i inne odpady z rtęci, przeterminowane leki, budowlane i remontowe (w ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami), zużyte opony z samochodów osobowych (w ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami), popiół.

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content