Aktualnie czytasz
Przedsiębiorcy w Pruszkowie

Przedsiębiorcy w Pruszkowie

  • Lista organizacji oferujących pomoc przedsiębiorcom
firmy w Pruszkowie

W Polsce działa wiele instytucji i organizacji oferujących przedsiębiorcom, zwłaszcza tym rozpoczynającym działalność, informacje i dofinansowanie.

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie.
Studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce mogą otrzymać kilkadziesiąt tysięcy niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu.
Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z instytucjami pożyczkowymi, które zajmują się obsługą wniosków i doradztwem. Aby otrzymać pożyczkę, trzeba skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie – ich lista znajduje się na stronie 
Wybrani w przetargu partnerzy finansowi BGK zajmują się doradztwem, oceną wniosków, udzielaniem pożyczek i monitorowaniem spłat. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako organizator programu, zapewnia sprawne działanie systemu, nadzór i raportowanie oraz promocję programu.

Fundusze poręczeń kredytowych są instytucjami o charakterze non profit. Świadczą pomoc finansową w formie poręczeń dla małych rozwojowych firm nieposiadających wystarczającej
historii kredytowej lub wymaganych przez bank zabezpieczeń. Poręczeniem mogą być objęte kredyty, pożyczki przeznaczone m.in. na rozpoczęcie czy rozszerzenie działalności. Więcej informacji znajdziesz na stronie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych .

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. To również największa w Europie sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości świadczących usługi proinnowacyjne.Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości realizują projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzą najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwijają Innowacyjną Gospodarkę w Polsce, aby zaszczepić młodym Polakom przedsiębiorczość.

Dotacje z funduszy strukturalnych
Szczegółowe informacje na temat programów operacyjnych, funduszy strukturalnych są umieszczone na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju , w portalu funduszy europejskich a przede wszystkim na stronach właściwych urzędów marszałkowskich (ich adresy znajdziesz na stronie MSWiA).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Instytucją, która prowadzi w Polsce działania ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorczości, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ( www.parp.gov.pl ). W celu jak najlepszego
dotarcia do osób lub podmiotów gospodarczych zainteresowanych otrzymaniem wsparcia we wszystkich województwach zostały powołane do życia Punkty Konsultacyjne. Ich adresy można znaleźć na stronie PARP w zakładce Punkty Konsultacyjne. W punktach tych można uzyskać informacje m.in. o funduszach unijnych skierowanych do przedsiębiorców oraz otrzymać kompleksową pomoc w wypełnieniu dokumentów niezbędnych do skorzystania z nich. Punkty informują o wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii czy też tworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej informacji i adresy punktów konsultacyjnych znajdziesz na stronie internetowej
PARP oraz pod linkiem Dofinansowanie na start firmy

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content