Aktualnie czytasz
Jak prowadzić działaność

Jak prowadzić działaność

  • Prowadzenie działalności gospodarczej
firma w Pruszkowie

Prowadzenie działalności gospodarczej

Już na wstępie przedsiębiorca musi wykazać się wiedzą z zakresu opodatkowania dochodów,finansowania przedsięwzięcia jak i tworzenia zaplecza dla własnej firmy.

Jednoosobowa działalność gospodarcza formy opodatkowania

Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, jak każdy inny podlega opodatkowaniu. Już podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 należy się zdecydować na konkretną jego formę. Osoba fizyczna może wybrać (jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej) formy opodatkowania:

  • zasady ogólne (skala podatkowa 18 i 32% – tak samo rozlicza się dochody ze stosunku pracy),
  • podatek 19% (tzw. podatek liniowy; bez względu na wysokość dochodu osiąganego z działalności gospodarczej opłaca się podatek stale według stawki 19%),
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania),
  • karta podatkowa (polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów).

Przedsiębiorcy, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i usług, powinni zarejestrować się również jako podatnicy VAT czynni. Zgłoszenie powinno zostać złożone na formularzu VAT – R, przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, opodatkowanej podatkiem VAT. Zgłoszenie VAT – R składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jednoosobowego przedsiębiorcy.

Informacje z zakresu podatków – Krajowa Informacja Skarbowa Ministerstwa Finansów
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 18.00:
z tel. stac.: 801 055 055
z tel. kom.: 22 330 0330

Więcej informacji na stronie Krajowej Informacji Skarbowej Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Jeżeli przedsiębiorca nie dołączył do wniosku CEIDG1 odpowiedniego załącznika ZUS może dokonać rejestracji ubezpieczenia osobiście w swojej jednostce terenowej ZUS.
Aby odnaleźć informację dotyczącą adresu i godzin funkcjonowania właściwej jednostki terenowej ZUS należy wpisać w okno wyszukiwania dostępne na stronie www.zus.pl nazwę
miejscowości. Następnie na wyświetlonej stronie należy odnaleźć właściwą terenową jednostkę ZUS.

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
Infolinia czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00
tel. 22 560 16 00

Więcej informacji w poradnikach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Informacje dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych dostępne są także na stronie Centrum Pomocy Przedsiębiorcy.

Nazwa i logo przedsiębiorstwa

Poza wyborem odpowiedniej dla siebie firmy działalności gospodarczej, trzeba wybrać nazwę przedsiębiorstwa . Jest to kwestia najistotniejsza, bowiem niewłaściwie dobrana nazwa może w przyszłości skończyć się tym, że przedsiębiorca pomimo poczynienia dużych nakładów finansowych na promocję swojej marki, będzie finalnie zmuszony do jej zmiany, ponieważ okaże się, że narusza ona prawa majątkowe, w szczególności prawa ochronne na znaki towarowe innych podmiotów. Uzyskanie ochrony nie jest jednak jedyną korzyścią, którą daje rejestracja znaku towarowego. Przedsiębiorcy, którym przysługuje prawo ochronne na znak, mogą czerpać z tego prawa realne korzyści majątkowe. Przedsiębiorcy, któremu przysługuje prawo ochronne na znak towarowy i posługują się nim dla prowadzenia konkretnej działalności np. gastronomicznej, mogą udzielić franczyzy innym zainteresowanym podmiotom. Franczyzodawca (właściciel marki zarejestrowanej jako znak towarowy) zobowiązuje się wówczas do udzielenia na rzecz Franczyzobiorcy prawa do korzystania ze swojej marki

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w wielu dziedzinach można odnaleźć na stronach :

Prowadzenie działalności gospodarczej

Rozliczanie podatków z różnych rodzajów działalności jednocześnie

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content