Aktualnie czytasz
Warszawski obszar chronionego krajobrazu

Warszawski obszar chronionego krajobrazu

  • Strefa chronionego obszaru w Pruszkowie

Na terenie miasta Pruszkowa znajduje się strefa chronionego krajobrazu powołana na podstawie rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. Obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870 ze zm.).

W obrębie granic miasta Pruszkowa został wytyczony obszar strefy szczególnej ochrony ekologicznej o znaczeniu regionalnym, obejmujący teren miasta o zwiększonej wartości przyrodniczej. Strefa zasięgu obszarów o znaczeniu ekologicznym obejmuje koryto rzeki Utraty wraz z przylegającym ekosystemem łąkowym.

Zasięgiem Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu została objęta dolina rzeki Utraty – wzdłuż koryta rzeki Utraty, 20 m od jej brzegów na całym przebiegu rzeki przez miasto oraz na odcinku 300 m wzdłuż koryta rzeki Raszynki do jej ujścia do rzeki Utraty. Szczegółowy przebieg zawiera ww. rozporządzenie. Powierzchnia terenu obszaru chronionego wynosi około 80 ha.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content