Aktualnie czytasz
Park Potulickich

Park Potulickich

 • Jeden z czołowych Parków w Pruszkowie

Zdecydowanie najbardziej reprezentacyjnym parkiem Pruszkowa jest Park Potulickich, który jest obiektem o szczególnych walorach krajobrazowych, zlokalizowanym w centralnej części miasta. Jego powierzchnia wynosi 23,25 ha. Jest to jeden z najcenniejszych obiektów związanych z przeszłością Pruszkowa.

Został założony w II połowie XIX w. według projektu Karola Sparmana z Saksonii. Zgodnie z tendencjami w sztuce ogrodowej końca XIX w. park harmonizował z charakterem okolicy. Przy komponowaniu parku wykorzystano jako główny motyw istniejące stawy. W południowo-zachodniej części parku znajduje się klasycystyczny pałac z XIX wieku, do 1945 r. własność rodziny Potulickich, obecnie siedziba Urzędu Stanu Cywilnego. Podczas II wojny światowej w pałacu urzędował niemiecki komisarz miasta. Po wojnie mieściła się tam Wojewódzka Rada Narodowa, następnie Komitet Miejski PZPR oraz pogotowie ratunkowe.

Część parku – obszar dawnego podjazdu pod dwór, urządzony jest jako miejski skwer, który jest masowo uczęszczany przez mieszkańców.

Na szczególną uwagę na terenie parku zasługuje układ wodny, około 8,5 ha powierzchni, złożony z czterech stawów, zbiorników wodnych oraz systemu łączących je kanałów, jak również starorzecza, tj. zespołu starego koryta rzeki Utraty oraz zespołu podmokłych zbiorowisk szuwarowo-turzycowych. Zbiorowiska te są szczególnie cenne ze względu na naturalne siedlisko i miejsca lęgowe dla fauny, w szczególności dla ptactwa.

W Parku Potulickich występuje stary, cenny drzewostan parkowy oraz drzewa uznane za pomniki przyrody: topole białe i szare, modrzewie europejskie, olsze czarne, wiąz szypułkowy, jesion wyniosły. W rejonie stawów i starorzecza dominuje olcha z domieszką wiązu, brzozy, lipy i jesionu.

Na terenie Parku Potulickich znajduje się 13 szt. drzew, czyli połowa z drzew które zostały uznane jako pomniki przyrody w naszym mieście:

 • topola biała o obwodach 472 cm i 618 cm – 2 szt.
 • modrzew polski o obwodach 194 cm, 275 cm, 277cm, 279 cm, 336 cm – 5 szt.
 • topola szara o obwodach 400 cm, 480 cm – 2 szt.
 • wiąz szypułkowy o obwodzie 296 cm – 1 szt.
 • jesion wyniosły o obwodzie 280 cm – 1 szt.
 • olsza czarna o obwodach 296 cm, 340 cm – 2 szt

Zabytkowe obiekty znajdujące się w parku, wpisane do rejestru zabytków, to:

 • klasycystyczny (ok. 1860 r.) Pałacyk Potulickich, stanowiący wraz z parkiem i kompleksem stawów zespół zabytkowy. Po II wojnie światowej był siedzibą organów władzy ludowej, pogotowia ratunkowego. Obecnie znajduje się w nim Urząd Stanu Cywilnego, który przeszedł kapitalny remont w latach 2003-2004. Wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1089/491 z dnia 26 marca 1962 r.
 • oficyna dworska wraz z wozownią – oranżerią, zbudowana w stylu romantycznym w latach 60. XIX w. Wozownia została zaadaptowana w latach 70. XX w. na potrzeby założonego w 1975 r. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Oba budynki są wpisane do rejestru zabytków pod numerem 1090/1111 z 17 maja 1975 r.
 • lodownia dworska (wejście w obrębie posesji zajmowanej przez Muzeum), budowla gospodarcza końca XIX w., jedyna na tym terenie zachowana piwnica tego typu. Wpisana do rejestru zabytków pod numerem 1287 z 16 lutego 1987 r.

Na terenie Parku Potulickich znajduje się również tablica pamiątkowa na zrekonstruowanej ścianie przy ul. Bolesława Prusa nad stawem. W tym miejscu, jesienią 1943 r. Niemcy rozstrzelali kilkudziesięciu Polaków m.in. więźniów Pawiaka (pomnik wpisany do ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej).

W trakcie spaceru po Parku Potulickich można zaczerpnąć wiedzę z tablic dydaktycznych, które zostały wypełnione obustronnie planszami obrazującymi faunę i florę zabytkowego parku. Tematyka poszczególnych plansz jest następująca:

 • ptaki występujące w Parku Potulickich (zdjęcia oraz opis)
 • ciekawostki z życia ptaków (odnoszące się do gatunków opisanych na planszy nr 1)
 • rozpoznać drzewo każdy może (zdjęcia oraz opis gatunków występujących w parku)
 • ciekawostki z życia drzew (jak rozmnażają się drzewa? – „sprytne sposoby”, fotosynteza – życiodajny proces fotosyntez)

W Parku Potulickich znajduje się także tablica dydaktyczna pt. „Dokarmianie ptaków”. Na jej planszach zamieszczono następujące informacje:

 • podział ptaków pod względem upodobań żywieniowych (owadożerne, roślinożerne, wszystkożerne)
 • czym należy karmić ptaki biorąc pod uwagę poszczególne gatunki
 • jakich pokarmów nigdy nie należy podawać ptakom
 • zasady prawidłowego dokarmiania ptaków wodnych
 • podział ptaków ze względu na sposób zimowania (osiadłe, zalatujące, lęgowe).

Dla skrzydlatych mieszkańców parku i okolic wiosną 2006 r. zainstalowano skrzynki lęgowe trzech typów:
(typ A1 – 10 szt.; typ A – 15 szt.; typ B – 5 szt.) na wybranym drzewostanie wzdłuż rzeki Utraty, zarówno na jej prawym jak i lewym brzegu (łącznie 30 szt.) oraz jesienią 2006 r. zamontowano skrzynki lęgowe siedmiu typów na wybranym drzewostanie w Parku Potulickich
(typ A1 – 5 szt.; typ A – 15 szt.; typ B – 10 szt.; typ dla półdziuplaków – 3 szt., typ D – 5 szt., typ „komin” – 2 szt., typ E – 1 szt.; łącznie 43 szt.).

Z uwagi na żywotność budek lęgowych, która wynosi ok. 10 lat w ostatnich latach część budek została zdjęta, z uwagi na pogarszający się stan techniczny. Jesienią 2018 r. w Parku Potulickich zainstalowano ponad 20 szt. nowych budek dla ptaków, wymieniając najstarsze budki oraz dokonując uzupełnień w miejscach wcześniej usuniętych budek.

W Parku Potulickich co sobotę odbywają się biegi parkrun.

Organizowane są cyklicznie w każdą sobotę o godz. 9:00, z wyłączeniem dni, gdy warunki pogodowe nie zapewniają bezpieczeństwa uczestnikom.

W naszym mieście pierwszy parkrun został zorganizowany 8 listopada w 2014 r. Od tej pory uczestnicy zbierają się co tydzień w każdą sobotę w Parku Potulickich i biegają na pięć kilometrów. Dla uczestników nie ma wymówek… bieg organizowany jest przez cały rok! Biegacze spotykają się, by móc zwiększyć poziom endorfin w swoich organizmach. Pruszkowski parkrun jest fantastycznym wydarzeniem, bo można poznać nowych ludzi i zacząć weekend w świetnym, sportowym stylu.

Udział w biegu jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji, a następnie wydrukowanie i przyniesienie ze sobą nadanego Indywidualnego Kodu Uczestnika. Rejestracja jest jednorazowa, dokonać jej można poprzez stronę parkrun Polska https://www.parkrun.pl/rejestracja/. Uprawnia ona do uczestniczenia w dowolnej liczbie biegów w dowolnej lokalizacji parkrun w Polsce lub na świecie.

Parkrun to inicjatywa o zasięgu międzynarodowym. Biegi parkrun rozgrywane są niemal na wszystkich kontynentach i skupiają setki tysięcy biegaczy amatorów. Polska edycja parkrun zapoczątkowana została w 2011 roku w Gdyni, skąd szybko trafiła do Gdańska, Łodzi oraz innych miast.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content