Aktualnie czytasz
Park Mazowsze

Park Mazowsze

  • Park Mazowsze na Żbikowie

Park Mazowsze wraz z zespołem wodnym jest położony na terenie Żbikowa.

Park Mazowsze, zwany potocznie Glinkami Hosera od XIX wieku użytkowany jako wyrobisko gliny, z której produkowano cegły. W drugiej połowie XIX wieku właścicielami terenów zielonych położonych pomiędzy Żbikowem, Konotopą i Duchnicami była rodzina Hoserów, która założyła tam szkółkę oraz plantację roślin. Rozwój firmy został zahamowany przez II wojnę światową.
Po 1945 roku część ziem Hoserów została zawłaszczona przez PRL, natomiast inne tereny zostały sprzedane przez właścicieli, aby móc dalej prowadzić ogrodnictwo. Miasto Pruszków zakupiło teren dzisiejszego Parku Mazowsze z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne. Przez wiele lat park był dziki. Glinki przeszły modernizację dopiero w 2007 roku, a w 2009 roku zdobyły wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w konkursie na „Najpiękniejszy Park Mazowsza”.

Na obszarze około 9,8 ha rozciąga się teren posiadający wyjątkowe walory krajobrazowe i estetyczne, stanowiący enklawę przyrody. Park służy za miejsce wypoczynku dla mieszkańców miasta i okolic, zwłaszcza w okresie letnim. Znajdują się tu dwa zbiorniki wodne, będące pozostałością po mającej miejsce wiele lat temu eksploatacji gliny, posiadające powierzchnię około 5 ha. Obiekt jest powiązany funkcjonalno-przestrzennie z terenami zajmowanymi przez ogródki działkowe i budownictwo jednorodzinne. Drzewostan parku stanowią gatunki w większości pochodzące z nasadzeń.

W części wschodniej parku oraz po północnej stronie boiska sportowego dominują zwarte masywy drzew z dużym udziałem klonu, lipy i jesionu. W części zachodniej drzewostan jest rozproszony, wzdłuż traktów komunikacyjnych najczęściej występują jesiony natomiast we wnętrzach parkowych przemieszane są topole, wierzby i jarzęby.

W latach 2007-2009 zrealizowano przebudowę Parku Mazowsze polegającą na modernizacji układu wodnego, wykonaniu oświetlenia, wybudowaniu pomostu widokowego nad stawem oraz mostku łączącego zbiorniki wodne, budowie nawierzchni pieszych oraz pieszo-jezdnych z kostki brukowej oraz żwiru, nawierzchni zatok oraz parkingów, wykonaniu podbudowy do boisk do piłki nożnej oraz realizacji projektu nowych nasadzeń zieleni oraz renowacji istniejących trawników.

Do użytku odwiedzających zostały oddane atrakcje takie jak miejsca na ognisko, drewniany pomost przy nabrzeżu większego stawu i altana. Dla najmłodszych dzieci powstał plac zabaw oraz linarium do wspinania. Młodzież zyskała nowe wielofunkcyjne boisko, na którym można grać w koszykówkę i piłkę nożną. Dzieci, jak również dorośli mogą korzystać z elementów treningowych na wolnym powietrzu, które tworzą tzw. ścieżkę zdrowia. Dla miłośników łowienia ryb wybudowano pomosty wędkarskie.

W parku znajduje się 13 tablic edukacyjnych dotyczących drzew, ptaków, płazów i owadów, które możemy spotkać na terenie parku oraz inne ciekawe informacje (np. tablica opisująca urządzenia rekreacyjne na ścieżce zdrowia).

Zrewitalizowany Park Mazowsze został wyróżniony w 2009 r. w konkursie na „Najpiękniejsze Parki Mazowsza” organizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Dodatkowo w 2010 r. zainstalowano 30 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków na terenie Parku Mazowsze (typ A – 7 szt.; typ A1 – 3 szt.; typ B – 20 szt.).

Dla miłośników wodnych atrakcji w trakcie wakacji otwarte jest kąpielisko, które zostało zorganizowane na wydzielonym fragmencie zbiornika wodnego Glinkami Hosera znajdującego się w Parku Mazowsze. Bezpośredni nadzór nad kąpieliskiem pełni Miejska Kryta Pływalnia KAPRY.

Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwa zespół ratowników, którzy współpracują z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną (głównie w akcjach edukacyjnych, profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem w czasie kąpieli). Przed rozpoczęciem dyżuru ratownicy sprawdzają pod kątem bezpieczeństwa sanitarnego dno kąpieliska i rejon plaży. Kąpielisko wyposażone jest w mobilny punkt ratowniczy, sprzęt ratunkowy, medyczny, urządzenia sygnalizacyjne, leki i artykuły sanitarne, środki łączności radiowej, defibrylator, a także łódź. Dodatkowo dla bezpieczeństwa użytkowników przeprowadzane są badania wody pod kątem Enterokoków  kałowych i Escherichia coli.

W sezonie 2019 kąpielisko w Parku Mazowsze nabrało nowego wyglądu. Została wydłużona linia brzegowa i powiększono plażę, na której ustawiono hamaki oraz obrotowe leżaki jak również nasze miejskie leżaki. Dodatkowo zamontowano przebieralnie i zwiększono liczbę koszy na śmieci. W parku powstał również stały grill. To pomysł, który zyskał poparcie mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content