Aktualnie czytasz
Konkurs Plastyczno-Ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej „Plakat zaprojektuję, u ptaków zapunktuję”

Konkurs Plastyczno-Ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej „Plakat zaprojektuję, u ptaków zapunktuję”

„Zmiana terminu składania prac konkursowych”

Z okazji wypadającego w dniu 1 października 2023 r. Europejskiego Dnia Ptaków, zachęcamy wszystkie dzieci w wieku szkolnym do wzięcia udziału w konkursie „Plakat zaprojektuję, u ptaków zapunktuję”, który ma na celu propagowanie właściwych zachowań związanych z dokarmianiem ptaków.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie plakatu przedstawiającego prawidłowe dokarmianie ptaków.
 2. Podstawowym kryterium oceny będzie zgodność plakatu z tematyką konkursu, pomysł, estetyka i oryginalność.
 3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  a) kategoria I- uczniowie klas I-III
  b) kategoria II – uczniowie klas IV- VIII
 4. Jedna praca musi być wykonana przez jednego autora.
 5. Prace konkursowe powinny być:
  a) wykonane indywidualnie i samodzielnie,
  b) w formacie minimum A3,
  c) wykonane techniką dowolną; forma płaska np. rysunek, kolaż, wyklejanka, grafika komputerowa,
  d) zawierające prawidłowe zasady dokarmiania ptaków,
  e) czytelnie opisane na odwrocie:
  – imię i nazwisko autora,
  – kategoria, do której kwalifikuje się uczeń,
  – dane kontaktowe; adres mail oraz nr. tel. do rodzica/prawnego opiekuna
 6. Do każdej pracy musi być załączona zgoda na udostępnienie i rozpowszechnianie wykonanego plakatu. LINK do pobrania.

Terminy : 

Konkurs rozpoczyna się 2.10.2023 r. a prace przyjmowane są do 13.11.2023 r.

Ogłoszenie wyników odbędzie na stronie internetowej Miasta Pruszkowa www.pruszkow.pl  20.11.2023 r.

Autorzy plakatów zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu również pocztą elektroniczną na adres mailowy podany na odwrocie pracy.

Wszystkie prace należy przekazać do pokoju nr 13 w Urzędzie Miasta Pruszkowa przy ul. Kraszewskiego 14/16 lub przesłać na adres mail srodowisko@miasto.pruszkow.pl (w przypadku grafik komputerowych). Z konkursu wyłonione zostanie 6 najlepszych prac (w każdej kategorii), które zostaną nagrodzone książkami o tematyce przyrodniczej, gadżetami ekologicznymi oraz dyplomem przyjaciela ptaków.

Dodatkowo plakaty, które zajmą 1 miejsca zostaną zeskanowane oraz wydrukowane w formie tablic informacyjnych i zamontowane w Parkach Miejskich w Pruszkowie.

Materiały z których można skorzystać zawierające prawidłowe zasady dokarmiania ptaków udostępnione przez Fundację World Wide Fund for Nature https://www.wwf.pl/aktualnosci/5-zasad-dokarmiania-ptakow oraz przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków https://otop.org.pl/ptasie-porady/dokarmianie/czym-i-jak-dokarmiac/.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content