Aktualnie czytasz
Ochrona zwierząt w Pruszkowie

Ochrona zwierząt w Pruszkowie

  • Bezpłatne czipowanie zwierząt oraz dofinansowanie kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt
ochrona zwierząt

Prawo do skorzystania z dofinansowania 50% kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt przysługuje wyłącznie Mieszkańcom Pruszkowa.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

  • wypełnienie pisemnego oświadczenia o woli dokonania sterylizacji/kastracji zwierzęcia oraz zobowiązania do uiszczenia lekarzowi weterynarii bezpośrednio po sterylizacji/kastracji pozostałych 50% kosztów zabiegu,
  • okazanie przez Właściciela zwierzęcia dowodu osobistego lub jeśli jest to nowy dowód bez adresu zameldowania pierwszej strony deklaracji PIT za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem złożenia,
  • okazanie dowodu aktualnego szczepienia psa przeciw wściekliźnie.

Oświadczenie można złożyć osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa (pok. 17). Zabiegi sterylizacji i kastracji psów wykonywane są łącznie z oznakowaniem elektronicznym (czipowaniem) oraz wpisem do Ogólnopolskiego Rejestru Zwierząt.

Właściciel zwierzęcia bezpośrednio po wykonaniu sterylizacji lub kastracji uiszcza lekarzowi weterynarii opłatę w wysokości 50% kosztów zabiegu tj. odpowiednio:

  • sterylizacja psa – 250 zł
  • kastracja psa – 150 zł
  • sterylizacja kota – 100 zł
  • kastracja kota – 50 zł

W powyższych opłatach zawiera się dofinansowanie wykonania zabiegu, wizyty kontrolnej i zdjęcia szwów. Przedstawione kwoty zostały ustalone w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej i będą obowiązywać w 2019 r. Dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierząt w ilości 2 sztuk w ciągu roku.

Miejsce wykonania czipowania oraz zabiegów sterylizacji/kastracji:

Przychodnia weterynaryjna VetCare
ul. Majowa 3
05-800 Pruszków
tel. 724-002-405
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 10:00 – 21:00
sobota 10:00 – 16:00

Dofinansowanie realizowane jest w ramach „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2019 r.”

Informacja nt. działalności EKO-PATROLU Straży Miejskiej

Obowiązek ochrony zwierząt bezdomnych na terenie Pruszkowa realizuje Straż Miejska  w ramach formacji Ekopatrol. Podejmowane przez funkcjonariuszy działania polegają na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu miasta oraz ich transporcie do miejskiego punktu czasowego przetrzymywania zwierząt bezdomnych przy ul. Południowej 12 w Pruszkowie, schroniska dla bezdomnych zwierząt w Milanówku bądź do przychodni weterynaryjnej, z którą Miasto ma zawartą umowę. W przypadku zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu Straż Miejska zawiadamia weterynarza, który udziela zwierzęciu pomocy.

W przypadku przyjęcia przez Straż Miejską zgłoszenia dotyczącego wałęsającego się zwierzęcia Zespół Ekopatrolu podejmuje interwencję, której celem jest zweryfikowanie czy należy je uznać za bezdomne oraz dokonuje ewentualnego odłowienia. Należy podkreślić, że funkcjonariusze Ekopatrolu odławiają wyłącznie zwierzęta bezdomne.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content