Aktualnie czytasz
Powietrze w Pruszkowie

Powietrze w Pruszkowie

 • Baza wiedzy o powietrzu w Pruszkowie
smog

Przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest kilka: domowe piece grzewcze, transport samochodowy, elektrownie węglowe i zakłady przemysłowe. Główną przyczyną zanieczyszczenia rakotwórczym benzo[a]pirenem jest tzw. niska emisja.

NISKA EMISJA to najprościej mówiąc emisja szkodliwych pyłów i gazów z niskich kominów (na wysokościach do 40 m nad ziemią). Terminu tego nie należy mylić z małą emisją, czy gospodarką niskoemisyjną, zmierzającą do ograniczania emisji zanieczyszczeń.

Głównymi źródłami niskiej emisji są:

 • Indywidualne gospodarstwa domowe– wyposażone w przestarzałe technologie i ogrzewane przez spalanie paliw stałych (szczególnie złej jakości węgla, mokrego drewna, oraz nielegalne palenie odpadów).
 • Transport – samochody i inne pojazdy spalinowe.

Problem niskiej emisji występuje w Polsce przez cały rok. Najbardziej jednak uwidacznia się w okresie grzewczym (od października do marca) w postaci smogu.

SMOG jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym powstającym w wyniku połączenia zanieczyszczeń, powietrza pochodzących z niskiej emisji ze zjawiskami naturalnymi, takimi jak duża wilgotność powietrza i brak wiatru. Unoszący się smog sprawia, że powietrze staje się nieprzejrzyste, często o nieprzyjemnym zapachu.

Emisja zanieczyszczeń z kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych to jeden z głównych problemów w naszym mieście. Toksyczne pyły i gazy pochodzące z niskiej emisji kumulują się w miejscu ich wytwarzania, wywierając bardzo szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko. Niska emisja jest też jedną z przyczyn obumierania roślin i zakwaszenia ziemi. Wywołuje korozję wielu materiałów, i niszczenie budynków.

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem jest szczególnie niebezpieczne dla osób w podeszłym wieku, dzieci i kobiet w ciąży. Człowiek w ciągu dnia wdycha około 16 kg powietrza, a przenoszone przez wiatr substancje powstałe w wyniku niskiej emisji wraz z powietrzem przedostają się do ludzkiego organizmu.

 

JAKOŚĆ POWIETRZA ZALEŻY OD NAS :

 • Zainwestuj w sprawny, ekologiczny piec grzewczy;
 • Zmniejsz zapotrzebowanie na energię cieplną w domu, dokonując termomodernizacji budynku;
 • Dokonuj przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych;
 • Oprócz stosowania paliw wysokiej jakości, użytkownicy kotłów, pieców i kominków powinni przestrzegać poniższych zasad:
 • kupować tylko certyfikowane paliwa z wiarygodnych źródeł;
 • stosować paliwa odpowiednie do rodzaju urządzeń grzewczych;
 • dbać o stan instalacji spalania;
 • przeprowadzać regularne czyszczenie urządzeń grzewczych;
 • przeprowadzać regularne czyszczenie przewodów kominowych;
 • zapewnić odpowiednią wentylację kotłowni.

Nieefektywne spalanie powoduje ubytek znacznej ilości ciepła wraz z trującymi gazami i pyłami przez komin.

 

 • Rozważ zastosowanie odnawialnych źródeł ogrzewania (panele fotowoltaiczne,, pompy ciepła).
 • Ograniczaj podróże samochodem. Korzystaj z dostępnych na terenie miasta parkingów Park & Ride oraz stacji rowerowych. Szczegółowe informacje dotyczące Pruszkowskiego Roweru Miejskiego zamieszczone są na stronie: https://pruszkowskirower.pl/
 • Segreguj odpady;
 • Sadź rośliny i dbaj o nie;
 • Uświadamiaj innym istnienie problemu smogu i zachęcaj do działań!

 

Pruszków czyste powietrze

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content