Aktualnie czytasz
Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości

  • Nieruchomości stanowiące własność Miasta Pruszkowa
nieruchomości

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Pruszkowa mogą być przedmiotem sprzedaży na zasadach określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. ze zm.) oraz w Uchwale Nr VI. 42. 2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

Wydziałem merytorycznym w powyższych sprawach jest Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą złożyć stosowny wniosek w siedzibie Urzędu Miasta.

Z zastrzeżeniem art.37 ust.2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Informacje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz ogłoszenia o przetargach sukcesywnie ukazują się i są dostępne  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content