Aktualnie czytasz
Dzierżawa i najem nieruchomości miejskich

Dzierżawa i najem nieruchomości miejskich

  • Sprawy merytoryczne - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
nieruchomości w Pruszkowie

Nieruchomości będące własnością lub we władaniu Gminy Pruszków mogą być przedmiotem najmu i dzierżawy na zasadach określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. ze zm.) oraz w Uchwale Nr VI. 42. 2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

Wydziałem merytorycznym w powyższych sprawach jest Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Osoby zainteresowane dzierżawą gruntów zapraszamy do składania wniosków o dzierżawę nieruchomości w siedzibie Urzędu Miasta.

Dla dzierżaw na okres dłuższy niż 3 miesiące (dotyczy to również przedłużenia istniejących umów dzierżawy) wnioski należy składać przynajmniej na 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem dzierżawy.

Szczegółowe informacje, wnioski oraz ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content