Aktualnie czytasz
Nieobowiązujące plany miejscowe

Nieobowiązujące plany miejscowe

  • Lista nieobwiązujących planów miejscowych
plany pruszków
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE, KTÓRE PRZESTAŁY OBOWIĄZYWAĆ
L.p.
Uchwała
W sprawie
Publikacja
1.Uch. Rady Miejskiej Nr XXI/200/04 z dnia 27.05.2004
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 175 z dn. 16.07.2004 poz. 4546
tekst planu
rysunek planu
Przestał obowiązywać na mocy:uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/365/09 z dnia 29.12.2009Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 208 z dn. 15.12.2009 poz. 6357
2.Uch. Rady Miejskiej Nr XXVIII/301/05 z dnia 27.01.2005w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „kwartału „Przy Parku” w PruszkowieDz. Urz. Woj. Maz. Nr 71 z dn. 05.04.2005 poz. 1868
tekst planu
rysunek planu
Przestał obowiązywać na mocy:uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/328/09 z dnia 27.08.2009Dz. Urz Woj. Maz. Nr 157 z dn. 8.10.2009 poz. 4641
3.Uch. Rady Miejskiej Nr XLIV/486/02 z dnia 25.04.2002w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w PruszkowieDz. Urz. Woj. Maz. Nr 182 z dn. 11.07.2002 poz. 4098
tekst planu
rysunek planu
Uch. Rady Miejskiej Nr XLVI/500/06 z dnia 29.06.2006 r.w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Miejskiej w Pruszkowie
(obszar Żbików-Bąki)
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 167 z dn. 24.08.2006 r. poz. 6571
tekst planu
Przestał obowiązywać na mocy:uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/410/10 z dnia 25.03.2010Dz. Urz Woj. Maz. Nr 166 z dn. 21.09.2010 poz. 4100
4.Uch. Rady Miejskiej Nr XV/138/07 z dnia 25.10.2007w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa uchwalonego uchwała nr XXVI/288/04 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 listopada 2004 r.
(obszar Targowiska Manhattan)
Dz. Urz Woj. Maz. Nr 254 z dn. 8.12.2007 poz. 7557
tekst planu
rysunek planu
Przestał obowiązywać na mocy:uchwały Rady Miejskiej Nr L/445/10 z dnia 30.09.2010Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 8 z dn. 26.01.2011 poz. 310
5.Uch. Rady Miejskiej Nr LVII/457/98 z dnia 5.02.1998
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Pruszkowie ograniczonego ulicami: Komorowską, Brzozową i projektowaną Trasą Książąt Mazowieckich
Dz. Urz. Woj. Wa-go Nr 23 z dn. 24.04.1998 poz. 72
tekst planu
rysunek planu
Przestał obowiązywać na mocy:uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/355/2013 z dnia 28.11.2013Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 3.02.2014 poz. 1026
6.Uch. Rady Miejskiej nr XLVII/529/06 z dnia 26.10.2006
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 257 z dn. 12.12.06 poz. 9165
tekst planu
rysunek planu
Przestał obowiązywać na mocy:uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/424/2014 z dnia 29.05.2014Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 20.08.2014 poz. 7923
7.Uch. Rady Miejskiej Nr LX/490/98 z dnia 28.05.1998
w sprawie zmian w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa (poszerzenie cmentarza /1/ przy ul. Cmentarnej)
Dz. Urz. Woj. Wa-go Nr 45 z dn. 14.08.1998 poz.149
tekst planu
rysunek planu
Przestał obowiązywać na mocy:uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/469/2014 z dnia 16.10.2014Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 15.12.2014 poz. 11648
8.Uch. Rady Miejskiej Nr XXVII/294/2000 z dnia19.10.2000
w sprawie zmiany miejscowego planu uchwalonego uchwałą nr LX/490/98 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 1998 r. w zakresie poszerzenia cmentarza parafialnego przy ulicy Cmentarnej
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 6 z dn. 22.01.2001 poz.70
tekst planu
rysunek planu
Przestał obowiązywać na mocy:uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/469/2014 z dnia 16.10.2014Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 15.12.2014 poz. 11648
9.Uch. Rady Miejskiej Nr XXI/201/04 z dnia 27.05.2004
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 2
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 175 z dn. 16.07.2004 poz. 4547
tekst planu
rysunek planu
Przestał obowiązywać na mocy:uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/452/2014 z dnia 28.08.2014Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 23.10.2014 poz. 7923
10.Uch. Rady Miejskiej Nr VII/40/2003 z dnia 27.03.2003w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu drogi na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. 3-Maja w Pruszkowie wraz z uporządkowaniem terenów przyległychDz. Urz. Woj. Maz. Nr 118 z dn. 02.05.2003 poz. 2881
tekst planu
rysunek planu
Przestał obowiązywać na mocy:uchwały Rady Miejskiej Nr XX.226.2016 z dnia 9.06.2016Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.08.2016 poz. 7439
11.Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVII/421/05 z dnia 24.11.2005w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja w PruszkowieDz. Urz. Woj. Maz. Nr 3 z dn. 9.01.2006 poz. 127
tekst planu
rysunek planu
Uch. Rady Miejskiej Nr VIII/69/07 z dnia 26.04.2007w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXVII/421/05 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja w PruszkowieDz. Urz. Woj. Maz. Nr 126 z dn. 5.07.2007 r. poz. 3316
tekst planu
Uch. Rady Miejskiej Nr XXIII/227/08 z dnia 26.06.2008zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla OstojaDz. Urz. Woj. Maz. Nr 165 z dn. 29.09.2008 r. poz. 5870
tekst planu
Przestały obowiązywać na mocy:uchwały Rady Miejskiej Nr XX.228.2016 z dnia 9.06.2016Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.08.2016 poz. 7440
12.Uch. Rady Miejskiej Nr VIII/70/07 z dnia 26.04.2007w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XLIV/485/2002 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 kwietnia 2002 r., dotyczącego obszaru dzielnicy Gąsin PrzemysłowyDz. Urz. Woj Maz. Nr 126 z dn. 5.07.2007 poz. 3317
tekst planu
rysunek planu
Przestał obowiązywać na mocy:uchwały Rady Miejskiej Nr XXI.239.2016 z dnia 30.06.2016Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 8.09.2016 poz. 7925
13.Uch. Rady Miejskiej Nr L/444/10 z dnia 30.09.2010w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar GroblowaDz. Urz. Woj. Maz. Nr 8 z dn.26.01.2011 poz. 309
tekst planu
rysunek planu
Przestał obowiązywać na mocy:uchwały Rady Miejskiej Nr XXI.239.2016 z dnia 30.06.2016Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 8.09.2016 poz. 7925
14.Uch. Rady Miejskiej Nr XLIV/410/10 z dnia 25.03.2010w sprawie miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w PruszkowieDz. Urz. Woj. Maz. Nr 166 z dn. 21.09.2010 poz. 4100
tekst planu
rysunek planu
Przestał obowiązywać na mocy:uchwały Rady Miejskiej Nr XXX.320.2017 z dnia 30.03.2017Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22.05.2017 poz. 4846
© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content