Aktualnie czytasz
Muzeum Starożytnego Hutnictwa

Muzeum Starożytnego Hutnictwa

  • Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
Muzeum Starożytnego Hutnictwa

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zajmuje się badaniem i ochroną unikatowego w skali Europy dziedzictwa pradziejowego, jakie stanowi Mazowieckie Centrum Metalurgiczne – drugie co do wielkości centrum hutnicze „barbarzyńskiej” Europy. Realizując swoją misję Muzeum szczególną troską otacza zbiory, tworzące niepowtarzalną kolekcję archeologiczną oraz organizuje liczne wydarzenia popularyzatorskie i edukacyjne.

Jako żywy ośrodek muzealny jest miejscem spotkań ludzi nauki i kultury, otwartym dla lokalnej społeczności, jak również prowadzi szereg wydarzeń i warsztatów poza swoimi murami. Poprzez wszelkie podejmowane inicjatywy Muzeum dąży do rozbudzenia w społeczeństwie autentycznego zainteresowania przeszłością i wyrobienia nawyku uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze.

Każdego roku na bogatą ofertę placówki składa się ponad 300 wydarzeń naukowych, kulturalnych i edukacyjnych. Są to m.in. wystawy, prelekcje i koncerty, ale także cieszące się ogromnym zainteresowaniem eksperymentalne pokazy i rekonstrukcje, spektakle teatralne oraz warsztaty dla różnych grup wiekowych.

W 2014 r. otwarta została nowa ekspozycja stała, łącząca w sobie najnowsze technologie z klasycznymi rozwiązaniami w sposób wyważony, ukazujący żywotność oraz bogactwo wątków zawartych w odkrywanych przez archeologów potężnych osadach hutniczych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych form komunikacji wizualnej wystawa ma pozwolić gościom na odczuwanie i przeżywanie kreowanej narracji, poniekąd znalezienie się w centrum wydarzeń rozgrywających się w starożytności na dzisiejszym Mazowszu.

Działalność Muzeum była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Tylko w ciągu dwóch lat (2017 i 2018) placówka została dostrzeżona w konkursie „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba” w kategoriach Najlepszy muzealny projekt otwarty (za ARTEfakty – Pruszkowski Festiwal Archeologiczny) oraz Najlepszy muzealny projekt edukacyjny (za Cykl spotkań edukacyjnych Początki Państwa Polskiego); otrzymała także Medal „Pro Mazovia” za „wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego” i zajęła I miejsce w plebiscycie „Focus na Mazowieckie” w kategorii Nauka i Technika.

OFERTA MUZEUM

WYKŁADY
Wybitni specjaliści, głównie historycy i archeolodzy, w przystępny sposób opowiadają o najnowszych odkryciach, tłumaczą skomplikowane procesy historyczne i zapoznają słuchaczy z postaciami, które wpłynęły na kulturalno-naukowe losy Polski i świata.

ZAJĘCIA MUZEALNE
Warsztaty i lekcje dla dzieci i młodzieży. Ich celem jest popularyzacja archeologii i zapoznawanie uczestników z jej osiągnięciami. Tematem przewodnim są najstarsze dzieje Mazowsza i różne aspekty życia człowieka od czasów najbardziej odległych do powstania państwa polskiego. Nowatorskim projektem edukacyjnym jest wykorzystanie założeń teatru kamishibai w celu zapoznania dzieci z życiem codziennym w osadzie hutniczej przed dwoma tysiącami lat na podstawie opowieści-bajki o dwóch małych dziewczynkach – mieszkankach takiej właśnie osady.

WARSZTATY RODZINNE
Spotkania weekendowe – pokazy, prelekcje, gry i zabawy. Bogaty program pozwala na wspólną zabawę bez względu na wiek.
Rodzinne warsztaty rękodzielnicze – Sobota z…, czyli kreatywne podejście do starożytnych technologii. To spotkania warsztatowe przeznaczone przede wszystkim dla dzieci z opiekunami, ale i dla młodzieży i dorosłych.

WARSZTATY DLA DOROSŁYCH
Uczestnicy mają okazję rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać wiedzę o dziedzictwie kulturowym naszych przodków. Wśród tematów m.in. kuchnia słowiańska, kaligrafia czy zielarstwo.

PRUSZKOWSKI FESTIWAL ARCHEOLOGICZNY ARTEfakty
Wydarzenie cykliczne. Po raz pierwszy Festiwal został przygotowany w 2016 r. Idea przewodnia – Pruszków miastem archeologii i sztuki. Podejmowane w ramach ARTEfaktów działania mają służyć integracji społeczności, budowaniu lokalnej tożsamości oraz świadomości uczestnictwa w ciągłości historii.

EKSPERYMENTY ARCHEOLOGICZNE
Muzeum systematycznie podejmuje próby odtworzenia procesu wytopu żelaza w piecach charakterystycznych dla Mazowsza sprzed dwóch tysięcy lat. Eksperymentalne wytopy przeprowadzane są z udziałem publiczności na terenie Muzeum lub na wyjazdach podczas imprez plenerowych, takich jak: Dymarki Świętokrzyskie, Industriada, Festiwal Nauki i inne pikniki historyczne i archeologiczne.

KONCERTY
Działalność muzyczna Muzeum ma bogatą i wieloletnią tradycję. W XIX-wiecznej oranżerii regularnie organizowane są koncerty muzyki kameralnej, podczas których można wysłuchać czołowych polskich wykonawców. W 2017 r. Muzeum wzbogaciło działalność koncertową o spotkania dedykowane dzieciom, w tym także najmłodszym, dla których organizowane są koncerty gordonowskie. W ostatnich latach koncertom towarzyszyły wystawy znanych polskich artystów malarzy.

FESTIWALE, PIKNIKI
Muzeum jest organizatorem i współorganizatorem wielu corocznych festiwali. Są wśród nich: Festiwal Nauki w Pruszkowie, Europejskie Dni Dziedzictwa, Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Kopernik oraz liczne lokalne pikniki i festyny. Co roku uczestniczy także w Nocy Muzeów.

SPOTKANIA KULTRALNE
W Muzeum odbywają się spotkania z poezją, promocje ciekawych książek; są wystawiane kameralne sztuki teatralne i odbywają się koncerty szkół muzycznych.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie
Pl. Jana Pawła II 2
05-800 Pruszków

Więcej informacji na stronie Muzeum.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content