Aktualnie czytasz
Segregacja i odbiór odpadów

Segregacja i odbiór odpadów

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy z nas został zobowiązany do segregowania odpadów. Jak dzielić śmieci na odpowiednie frakcje i do których pojemników je wyrzucać? Na to i wiele innych pytań odpowiemy w poniższym artykule.

W naszym mieście za odbiór odpadów odpowiada Miejski Zakład Oczyszczania. MZO wykonuje odbiór każdej frakcji odpadów oddzielnie, tj.:

  • Papier
  • Metale i tworzywa sztuczne
  • Szkło
  • Odpady BIO
  • Odpady zmieszane

Do odbioru powyższych surowców zakład wykorzystuje śmieciarki dwukomorowe, zaś do odbioru szkła m.in samochód Scania, czyli hakowiec napędzany gazem ziemnym (CNG) – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu sprężony gaz ziemny #CNG. Jest on pierwszym takim samochodem zakupionym przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, który spełnia warunki wynikające z  Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku.

 

Papier i Plastik odbierane są jednego dnia, a kolejnego dnia opróżniane są kontenery w których znajduje się szkło. Usługę wykonuje samochód specjalistyczny tzn. hakowiec z HDS. Podczas obsługi może się mylnie wydawać, że odpady są mieszane w jednym kontenerze, ale w rzeczywistości kontener jest podzielony na dwie części i każda frakcja ląduje po wysypaniu do innej części kontenera.

Warunkiem odebrania śmieci przez Miejski Zakład Oczyszczania jest ich prawidłowa segregacja.

  • Niebieski kontener/worek – papier,
  • Żółty kontener/worek – metale, tworzywa sztuczne,
  • Zielony kontener/worek – szkło,
  • Brązowy kontener/worek – BIO,
  • Do oddzielnych pojemników wrzucamy – zmieszane odpady komunalne.

Schemat prawidłowej segregacji śmieci umieszczony został poniżej:

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content