Aktualnie czytasz
Gąsin Mieszkaniowy-Inżynierska

Gąsin Mieszkaniowy-Inżynierska

  • Wstępna koncepcja projektu planu miejscowego Gąsin Mieszkaniowy-Inżynierska ponownie na Gąsinie
planowanie przestrzenne Pruszków

We wtorek 22 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej przy ul. Pływackiej 16 w Pruszkowie odbyło się drugie konsultacyjne spotkanie z mieszkańcami miasta w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Mieszkaniowy – Inżynierska, który obejmuje obszar położony w mieście Pruszkowie pomiędzy rzeką Utratą, ulicami Batalionów Chłopskich, Waryńskiego, Promyka i Robotniczą.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców odbyło się 8 stycznia 2019 r.

Drugie spotkanie konsultacyjne było pierwszym etapem sporządzania  miejscowego planu dla tego obszaru, mające na celu przedstawienie mieszkańcom wstępnej koncepcji planu. W kolejnych działaniach mieszkańcy będą mieli możliwość zgłaszania wniosków do prezentowanej wstępnej koncepcji.

Z uwagi na wyznaczenie drugiego terminu spotkania Prezydent Miasta wydłużył termin składania wniosków, które należy złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa  w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, pocztą na adres 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Prezydent@miasto.pruszkow.pl

Gospodarzem spotkania był Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch.

W spotkaniu udział wzięli: Zastępcy Prezydenta Miasta Pruszkowa – Beata Czyżewska i Konrad Sipiera, Radni Miasta Pruszkowa, pracownicy Urzędu Miasta Pruszkowa, Mieszkańcy Pruszkowa, którzy mieli możliwość zadawania pytań oraz wnoszenia swoich wniosków do przedstawianego dokumentu. <> Koncepcję projektu planu zaprezentowała Naczelnik Wydziału Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego, która przedstawiła problematykę dokumentu.

W ramach spotkania Wszyscy zainteresowani mieli możliwość dowiedzieć się, dlaczego konsultacje są organizowane, jaki będą miały przebieg oraz dlaczego projekt ww. miejscowego planu jest tak istotny i ważny dla mieszkańców.

Spotkanie było bardzo owocne, Mieszkańcy żywo zainteresowani zagadnieniami urbanistycznymi rejonu zamieszkania, zgłaszali propozycje co do przyszłego zagospodarowania terenów obecnie niezagospodarowanych. Oprócz tematyki związanej z proponowaną  wstępną koncepcją planu miejscowego poruszone zostały inne tematy istotne dla Mieszkańców obszaru Gąsina i nie tylko, na które bezpośrednio odpowiadał Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch oraz jego Zastępcy wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta.

Dyskusja dotyczyła również istniejącego i projektowanego układu dróg w proponowanych w koncepcji strefach. Najwięcej pytań dotyczyło nowego układu komunikacyjnego – Nowoinżynierska i proponowanego nowego rozwiązania – Nowobłońska.

Informuję, że koncepcja oraz wzór wniosku są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://pruszkow.bip.gmina.pl/index.php?id=753&a=3301&n_id=3546

Krystyna Sławińska
Naczelnik Wydziału Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Pruszkowa

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content