Aktualnie czytasz
Obowiązujące plany miejscowe

Obowiązujące plany miejscowe

  • Lista planów
planowanie przestrzenne male

OBOWIĄZUJĄCE PLANY MIEJSCOWE ZOSTAŁY PRZENIESIONE DO STRONY BIP.PRUSZKOW.PL

KLIKNIJ W LINK I ZAPOZNAJ SIĘ Z PLANAMI

OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEŚCIE PRUSZKOWIE
L.p.
Uchwała
W sprawie
Publikacja
1.Uch. Rady Miejskiej Nr LVII/456/98 z dnia 5.02.1998
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Pruszkowie ograniczonego ulicami: Partyzantów – Al. Dwudziestolecia – granicą administracyjną miasta – torami kolejki WKD
Dz. Urz. Woj. Wa-go Nr 23 z dn. 24.04.1998 poz.71
tekst planu
rysunek planu
2.Uch. Rady Miejskiej Nr LVII/458/98 z dnia 5.02.1998
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na terenie miasta Pruszkowa ograniczonego ulicami 3-go maja, Ciechanowską i Poznańską
Dz. Urz. Woj. Wa-go Nr 45 z dn. 14.08.1998 poz.148
tekst planu
rysunek planu
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/379/05 z dnia 29.06.2005w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na terenie miasta Pruszkowa ograniczonego ulicami: 3-go Maja, Ciechanowską i PoznańskąDz. Urz. Woj. Maz. Nr 189 z dn. 17.08.2005 r. poz. 6166
tekst planu
rysunek planu
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/419/05 z dnia 24.11.2005w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr LVII/458/98 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 5 lutego 1998 r.Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 3 z dn. 09.01.2006 r. poz. 125
tekst planu
3.
Uch. Rady Miejskiej Nr XXVI/278/2000 z dnia 14.09.2000
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – Etap I połączenie ulicy Bolesława Prusa z Komorowską
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138 z dn. 20.11.2000 poz. 1317
tekst planu
rysunek planu
4.Uch. Rady Miejskiej Nr XLIV/485/02 z dnia 25.04.2002w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa
(obszar Gąsin Przemysłowy)
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 182 z dn. 11.07.02 poz. 4097
tekst planu
rysunek planu (1)
rysunek planu (2)
5.Uch. Rady Miejskiej Nr XLIX/545/2002 z dnia 19.09.2002w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wyględówek”Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 272 z dn. 19.10.2002 poz. 7056
tekst planu
rysunek planu
6.Uch. Rady Miejskiej Nr VII/40/03 z dnia 27.03.2003w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu drogi na  odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. 3-Maja w Pruszkowie wraz z  uporządkowaniem terenów przyległych (obowiązuje w zakresie terenu UT)Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 118 z dn. 02.05.2003 poz. 2881
tekst planu
rysunek planu
7.Uch. Rady Miejskiej Nr XXV/269/04 z dnia 28.10.2004w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kościelna – Berenta – Komorowska – Ceramiczna – Bolesława Prusa – Kościelna
(„Kwartał Porcelit”)
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 286 z dn. 24.11.2004 poz. 7778
tekst planu
rysunek planu
8.Uch. Rady Miejskiej Nr XXVI/288/04 z dnia 25.11.2004w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa
(obszar Ceramiczna – Komorowska – Gordziałkowskiego – Prusa)
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 305 z dn. 13.12.2004 poz.8893
tekst planu
cz 1  cz 2 cz 3
9.
Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIII/378/05 z dnia 29.06.2005
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej – Polna – Ceramiczna – Komorowska – Armii Krajowej w Pruszkowie
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 189 z dn. 7.08.2005 poz. 6165
tekst planu
rysunek planu
10.Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVII/420/05 z dnia 24.11.05w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Wyględówek w PruszkowieDz. Urz. Woj. Maz. Nr 3 z dn. 9.01.2006 poz. 126
tekst planu
rysunek planu
11.Uch. Rady Miejskiej Nr XLV/517/06 z dnia 31.08.2006w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Mieszkaniowy w PruszkowieDz. Urz. Woj. Maz. Nr 214 z dn. 20.10.2006 poz. 8120
tekst planu
rysunek planu
12.Uch. Rady Miejskiej Nr IX/83/07 z dnia 31.05.2007w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału „Centrum” w PruszkowieDz. Urz. Woj. Maz. Nr 126 z dn. 5.07.2007 poz. 3318
tekst planu
rysunek planu
13.Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVI/328/09 z dnia 27.08.2009w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kwartał – Przy parku” w PruszkowieDz. Urz Woj. Maz. Nr 157 z dn. 8.10.2009 poz. 4641
tekst planu
rysunek planu
14.Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVI/329/09 z dnia 27.08.2009w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa
(obszar Tworki)
Dz. Urz Woj. Maz. Nr 157 z dn. 8.10.2009 poz. 4642
tekst planu
rysunek planu
Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIV/310/2013 z dnia 6.06.2013w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta PruszkowaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 24.07.2013 r. poz. 8425
tekst planu
rysunek planu
Uch. Rady Miejskiej Nr XIX.196.2016 z dnia 28.04.2016w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – przy ulicy PartyzantówDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.08.2016 r. poz. 7438
tekst planu
rysunek planu
15.Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVIII/365/09 z dnia 29.12.2009w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 208 z dn. 15.12.2009 poz. 6357
tekst planu
rysunek planu
16.Uch. Rady Miejskiej Nr XLI/388/09 z dnia 17.12.2009w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Staszica”Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 53 z dn. 12.03.2010 poz. 778
tekst planu
rysunek planu
17.Uch. Rady Miejskiej Nr XLIV/410/10 z dnia 25.03.2010w sprawie miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w PruszkowieDz. Urz. Woj. Maz. Nr 166 z dn. 21.09.2010 poz. 4100
tekst planu
rysunek planu
18.Uch. Rady Miejskiej Nr L/445/10 z dnia 30.09.2010w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar TargowaDz. Urz. Woj. Maz. Nr 8 z dn.26.01.2011 poz. 310
tekst planu
rysunek planu
Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVII/334/2013 z dnia 26.09.2013w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar TargowaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.11.2013 poz. 11684
tekst planu
rysunek planu
19.Uch. Rady Miejskiej Nr L/446/10 z dnia 30.09.2010w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Żbików IVDz. Urz. Woj. Maz. Nr 8 z dn.26.01.2011 poz. 311
tekst planu
rysunek planu
Uch. Rady Miejskiej Nr XXVI.280.2016 15.12.2016w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Żbików IVDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 03.02.2017 poz. 1095
tekst planu
20.Uch. Rady Miejskiej Nr X/78/2011 z dnia 30.06.2011w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa –obszar OkopowaDz. Urz. Woj. Maz. Nr 171 z dn. 19.09.2011  poz. 5367
tekst planu
rysunek planu
21.Uch. Rady Miejskiej Nr XIII/114/2011 z dnia 27.10.2011w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gąsin mieszkaniowy” w Pruszkowie – obszar IDz. Urz. Woj. Maz. Nr 235 z dn. 22.12.2011  poz. 8229
tekst planu
rysunek planu
22.Uch. Rady Miejskiej Nr XXVI/236/2012 z dnia 8.11.2012w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gąsin mieszkaniowy” w Pruszkowie – obszar IIIDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 10.12.2012 poz. 8804
tekst planu
rysunek planu
23.Uch. Rady Miejskiej Nr XXVI/237/2012 z dnia 8.11.2012w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sienkiewicza” w Pruszkowie – obszar IDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 10.12.2012  poz. 8805
tekst planu
rysunek planu
24.Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIV/311/2013 z dnia 6.06.2013w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sienkiewicza” w Pruszkowie – obszar IIDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 14.08.2013  poz. 9259
tekst planu
rysunek planu
25.Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVIII/344/2013 z dnia 24.10.2013w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików III – przy autostradzieDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 3.02.2014  poz. 1029
tekst planu
rysunek planu
26.Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIX/355/2013 z dnia 28.11.2013w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Pruszkowa – BrzozowaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 3.02.2014  poz. 1026
tekst planu
rysunek planu
27.Uch. Rady Miejskiej Nr XLV/424/2014 z dnia 29.05.2014w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w PruszkowieDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 20.08.2014  poz. 7923
tekst planu
rysunek planu
UWAGA ! 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojeowdy Mazowieckiego Nr LEX-I.4131.105.2014.BŁ
Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 25.07.2014  poz. 7120
28.Uch. Rady Miejskiej Nr XLV/426/2014 z dnia 29.05.2014w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Zbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar IDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 21.07.2014  poz. 7036
tekst planu
rysunek planu
UWAGA ! 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojeowdy Mazowieckiego Nr LEX-I.4131.91.2014.BŁ
Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 04.07.2014  poz. 6457
Uch. Rady Miejskiej Nr XIV.140.2015 z dnia 3.12.2015w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Zbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar IDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 23.02.2016  poz. 1697
tekst planu
29.Uch. Rady Miejskiej Nr XLVI/436/2014 z dnia 26.06.2014w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anielin – część 1Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 21.07.2014  poz. 7037
tekst planu
rysunek planu
30.Uch. Rady Miejskiej Nr XLVI/437/2014 z dnia 26.06.2014w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – część obszaru Zbikow IVDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 05.09.2014  poz. 8264
tekst planu
rysunek planu
31.Uch. Rady Miejskiej Nr XLVI/440/2014 z dnia 26.06.2014w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – osiedle Bolesława PrusaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 10.09.2014 poz. 8389
tekst planu
rysunek planu
32.Uch. Rady Miejskiej Nr XLVII/452/2014 z dnia 28.08.2014w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Zbikow II etap 2Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 23.10.2014 poz. 9836
tekst planu
rysunek planu
33.Uch. Rady Miejskiej Nr XLIX/468/2014 z dnia 16.10.2014w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tworki nad Utratą w PruszkowieDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 15.12.2014 poz. 11531
tekst planu
rysunek planu
34.Uch. Rady Miejskiej Nr XLIX/469/2014 z dnia 16.10.2014w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – PlantowaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 15.12.2014 poz. 11648
tekst planu
rysunek planu
35.Uch. Rady Miejskiej Nr IX.81.2015 z dnia 25.06.2015w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar IIDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 18.08.2015 poz. 7161
tekst planu
UWAGA ! 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojeowdy Mazowieckiego Nr LEX-I.4131.160.2015.BŁ
Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 18.08.2015 poz. 7161
36.Uch. Rady Miejskiej Nr XIV.139.2015 z dnia 3.12.2015w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Zbików-Bąki w Pruszkowie – Obszar IIDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 23.02.2016 poz. 1696
tekst planu
rysunek planu
37.Uch. Rady Miejskiej Nr XIX.198.2016 z dnia 28.04.2016w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar IDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 26.07.2016 poz. 7074
tekst planu
rysunek planu
38.Uch. Rady Miejskiej Nr XX.226.2016 z dnia 9.06.2016w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Zbików-3-go MajaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.08.2016 poz. 7439
tekst planu
rysunek planu
39.Uch. Rady Miejskiej Nr XX.228.2016 z dnia 9.06.2016w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.08.2016 poz. 7440
tekst planu
rysunek planu
40.Uch. Rady Miejskiej Nr XXI.239.2016 z dnia 30.06.2016w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy – GroblowaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 08.09.2016 poz. 7925
tekst planu
rysunek planu
41.Uch. Rady Miejskiej Nr XXVII.294.2017 z dnia 26.01.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta  Pruszkowa – StalowaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 20.03.2017 poz. 2673
tekst planu
rysunek planu
42.Uch. Rady Miejskiej Nr XXVII.295.2017 z dnia 26.01.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta  Pruszkowa – AkacjowaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 20.03.2017 poz. 2676
tekst planu
rysunek planu
43.Uch. Rady Miejskiej Nr XXX.320.2017 z dnia 30.03.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  Żbików-Bąki w Pruszkowie – Obszar IIIDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22.05.2017 poz. 4846
tekst planu
rysunek planu
44.Uch. Rady Miejskiej Nr XXXI.330.2017 z dnia 27.04.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta  Pruszkowa – Staszica IIDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 19.06.2017 poz. 5410
tekst planu
rysunek planu
45.Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIII.349.2017 z dnia 1.06.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta  Pruszkowa – OłówkowaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 08.08.2017 poz. 6591
tekst planu
rysunek planu
46.Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIV.358.2017 z dnia 29.06.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta  Pruszkowa – GomulińskiegoDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 17.05.2018 poz. 5388
tekst planu
rysunek planu
UWAGA ! Rozstrzygnięcie  Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Nr LEX-I.4131.224.2017.RMDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 8.08.2017 poz. 6586
47.Uch. Rady Miejskiej Nr XXXIV.359.2017 z dnia 29.06.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  Żbików-Bąki w Pruszkowie – KorczakaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 17.08.2017 poz. 6782
tekst planu
rysunek planu
48.Uch. Rady Miejskiej Nr XL.406.2017 z dnia 30.11.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru „Gąsin  Mieszkaniowy” w Pruszkowie – obszar IVDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 25.01.2018 poz. 847
tekst planu
rysunek planu
49.Uch. Rady Miejskiej Nr XL.407.2017 z dnia 30.11.2017w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta  Pruszkowa – Żbików II etap 2 – BaczyńskiegoDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 25.01.2018 poz. 848
tekst planu
rysunek planu
50.Uch. Rady Miejskiej Nr XLII.440.2018 z dnia 01.02.2018w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału  „Centrum” w Pruszkowie – Obszar IDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 20.03.2018 poz. 2840
tekst planu
rysunek planu
51.Uch. Rady Miejskiej Nr XLV.516.2018 z dnia 26.04.2018w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Anielin – przy  ulicy KościuszkiDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 14.06.2018 poz. 6199
tekst planu
rysunek planu
52.Uch. Rady Miejskiej Nr XLVIII.540.2018 z dnia 30.08.2018w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta  Pruszkowa – SzmaragdowaDz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.10.2018 poz. 9722
tekst planu
rysunek planu
© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content