Studium uwarunkowań - spotkania z mieszkańcami

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pruszkowa oraz inne zainteresowane tematyką Studium osoby na spotkania konsultacyjne w sprawie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa.

Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Pruszkowa, t. 22 - 735 87 36

PREZENTACJA STUDIUM UWARUNKOWAŃ (pobierz)

Harmonogram spotkań konsultacyjnych i dyskusji publicznej:

LP MIEJSCE SPOTKANIA DATA GODZINA
1. Szkoła Podstawowa nr 1
im. Józefa Piłsudskiego
ul. Topolowa 10
(wnioski - konsultacje społeczne)
10.01.2018
(środa)
Spotkanie konsultacyjne
18.30
2. Przedszkole Niepubliczne „Jedynka"
ul. Sadowa 62
(wnioski - konsultacje społeczne)
30.01.2018
(wtorek)
Spotkanie konsultacyjne
18.30
3. Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Mostowa 6
(wnioski - konsultacje społeczne)
07.02.2018
(środa)
Spotkanie konsultacyjne
18.30
4. Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Konopnickiej
ul. Pływacka 16
(uwagi - wyłożenie)
28.02.2018
(środa)
DYSKUSJA PUBLICZNA
18.30
5. Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Jasna 2
(uwagi - wyłożenie)
07.03.2018
(środa)
DYSKUSJA PUBLICZNA
18.30
6. Szkoła Podstawowa nr 6
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Lipowa 31
(uwagi - wyłożenie)
15.03.2018
(czwartek)
DYSKUSJA PUBLICZNA
18.30

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa:

TOM I - UWARUNKOWANIA  - TEKST (pobierz)

TOM I - UWARUNKOWANIA  - RYSUNKI

TOM II - KIERUNKI - TEKST (pobierz)

TOM II - KIERUNKI - RYSUNKI

Prognoza oddziaływania na środowisko (pobierz)

Zaproszenie na konsultacje (pobierz)