Aktualnie czytasz
Wstępna koncepcja projektu planu miejscowego Gąsin

Wstępna koncepcja projektu planu miejscowego Gąsin

  • Wstępna koncepcja projektu
palnowanie przestrzenne gasin

We wtorek 8 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej przy ul. Pływackiej 16 w Pruszkowie odbyło się konsultacyjne spotkanie z mieszkańcami miasta w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Mieszkaniowy – Inżynierska, który obejmuje obszar położony w mieście Pruszkowie pomiędzy rzeką Utratą, ulicami Batalionów Chłopskich, Waryńskiego, Promyka i Robotniczą.

Spotkanie konsultacyjne było pierwszym etapem sporządzania  miejscowego planu dla tego obszaru, mające na celu przedstawienie mieszkańcom wstępnej koncepcji planu. W kolejnych działaniach mieszkańcy będą mieli możliwość zgłaszania wniosków do prezentowanej wstępnej koncepcji.

Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa  w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r., w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, pocztą na adres 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Gospodarzem spotkania był Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch.

W spotkaniu udział wzięli: Zastępcy Prezydenta Miasta Pruszkowa – Beata Czyżewska i Konrad Sipiera, Radni Miasta Pruszkowa, Naczelnicy i pracownicy Urzędu Miasta Pruszkowa, Mieszkańcy Pruszkowa, którzy mieli możliwość zadawania pytań oraz wnoszenia swoich wniosków do przedstawianego dokumentu.

W ramach spotkania Wszyscy zainteresowani mieli możliwość dowiedzieć się, dlaczego konsultacje są organizowane, jaki będą miały przebieg oraz dlaczego projekt ww. miejscowego planu jest tak istotny i ważny dla mieszkańców.

Spotkanie było bardzo owocne, Mieszkańcy żywo zainteresowani zagadnieniami urbanistycznymi rejonu zamieszkania, zgłaszali propozycje co do przyszłego zagospodarowania terenów obecnie niezagospodarowanych. Oprócz tematyki związanej z  proponowaną wstępną koncepcją planu miejscowego poruszone zostały inne tematy istotne dla Mieszkańców obszaru Gąsina i nie tylko, na które bezpośrednio odpowiadał Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch oraz jego Zastępcy wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta.

Dyskusja dotyczyła również istniejącego i projektowanego układu dróg w proponowanych przez projektanta strefach. Najwięcej pytań dotyczyło nowego układu komunikacyjnego – Nowoinżynierska i proponowanego nowego rozwiązania -Nowobłońska.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content