Targowisko Pańska

Wtorek, 15 Maja 2018, 15:17

Targowisko Miejskie przy ulicy Pańskiej w Pruszkowie będzie modernizowane. Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński 15 maja podpisał umowę, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót dotyczących przebudowy targowiska.

Zakres prac:
Opracowanie projektu koncepcyjnego
Opracowanie projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskanie na jego podstawie decyzji Pozwolenia na budowę
Opracowanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach

Realizacja przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z dokumentacją projektową:

 • wymiana nawierzchni targowiska
 • rozbiórka wszelkich istniejących elementów zagospodarowania terenu
 • wymiana ogrodzenia i bram wjazdowych
 • wykonanie i zagospodarowanie terenów zielonych- trawniki, krzewy
 • budowa zadaszeń w konstrukcji stalowej
 • ocieplenie istniejącego budynku toalet
 • przebudowa i ocieplenie istniejącego budynku administracyjnego
 • wykonanie WC dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym
 • wykonanie kanalizacji deszczowej
 • wykonanie oświetlenia terenu
 • montaż instalacji nagłośnienia
 • mała architektura: kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablica informacyjne

Zadanie realizowane jest w ramach projektu o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin realizacji: wykonanie przedmiotu zamówienia do 30 sierpnia 2019 roku, w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 30 listopada 2018 roku.

Koszt inwestycji: 1 849 120,50 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 771 961 zł.

Szczegółowe informacje:
Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie
Tel.: 22 735 87 79