Referendum w Pruszkowie

Środa, 12 Kwietnia 2017, 15:26

Grupa inicjatywna 5 kwietnia złożyła do Prezydenta Miasta wszystkie wymagane dokumenty i rozpoczęła zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzeniem referendum. Na terenie miasta podpisy zbierają ankieterzy.

Mieszkańcy Pruszkowa chcą przeprowadzić referendum w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustrój m.st. Warszawy w metropolię poprzez włączenie w jej granice 33 gmin, w tym Pruszkowa.

Formularz - Lista osób popierających inicjatywę przeprowadzenia w mieście Pruszków referendum gminnego z następującym pytaniem: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Pruszków?" - można pobrać w Biurze Rady Miejskiej (Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 48) oraz TU.