Pruszków w statystyce

Wtorek, 8 Sierpnia 2017, 14:13

Pracownicy Biura Promocji i Kultury Miasta często proszeni są o przekazywanie danych statystycznych dotyczących Pruszkowa. Dużym zainteresowaniem cieszą się dane liczbowe i pozycja Pruszkowa w rankingach samorządów.

Samorządowe dane Głównego Urzędu Statystycznego mogą Państwo znaleźć w Statystycznym Vademecum Samorządowca (link: http://warszawa.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_mazowieckie/portrety_gmin/pruszkowski/1421021_pruszkow.pdf), w Banku Danych Lokalnych
(link: http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Bank%20Danych%20Lokalnych.aspx)
w Atlasie Regionów GUS (link: http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx)
oraz na stronach korzystających z publicznej statystyki Polska w Liczbach
(link: http://www.polskawliczbach.pl/Pruszkow)
i Moja Polis (link: https://www.mojapolis.pl/areas/1614/).

Pozycję Pruszkowa w rankingach samorządów prezentuje także zakładka na stronie miejskiej:Poznaj miasto - Prezentacja miasta - Pruszków w rankingach oraz:Poznaj miasto - Pruszków przyjazny młodym.

Zdjęcie dzięki uprzejmości pruszkowskiej firmy Aeronauta.pl

Informacje:
Biuro Promocji i Kultury Miasta
e:
promocja@miasto.pruszkow.pl