Wi-Fi

Wi-FI w Pruszkowie

Anna Seliga
tel. 22 735 88 00 
e-mail: miejskiinternet@miasto.pruszkow.pl

Strefy Wi-Fi w Pruszkowie

Zestawienie miejsc instalacji punktów dostępowych II etap

Projekt wykonawczy publicznej Sieci Radiowej Wi-Fi - ETAP II

BEZPRZEWODOWA SIEĆ DOSTĘPU DO INTERNETU W PRUSZKOWIE - ETAP II

BEZPRZEWODOWA SIEĆ DOSTĘPU DO INTERNETU W PRUSZKOWIE - PLANOWANIE II ETAPU

INFORMACJE NT. PROJEKTU, ZWIĄZANEGO Z BEZPŁATNYM UDOSTĘPNIANIEM INTERNETU MIESZKAŃCOM PRUSZKOWA

INSTRUKCJA POŁĄCZENIA Z SIECIĄ WiFi

MAPA ZASIĘGU SIECI BEZPRZEWODOWEJ W PRUSZKOWIE

Wi-Fi KONFERENCJA PRASOWA

PRUSZKÓW W SIECI

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI RADIOWEJ-WYCIĄG
Bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu w Pruszkowie
        - cz.1
        - cz.2
         - cz.3