Marszałek ogłosił konkurs dla NGO

Środa, 10 Stycznia 2018, 14:10

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych z terenu miasta Pruszkowa.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w obszarach:

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  • turystyka i krajoznawstwo;
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Więcej informacji pod linkiem:
http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/ogloszenia_o_konkursach.html