Aktualnie czytasz
Stowarzyszenia w Pruszkowie

Stowarzyszenia w Pruszkowie

  • Lista stowarzyszeń
Pruszków

Wszystkie organizacje, stowarzyszenia i fundacje z terenu miasta Pruszkowa prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 do koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu zamieszczenia informacji o swojej organizacji na miejskiej stronie internetowej. Można pobrać formularz wypełnić i przesłać elektronicznie na adres: wis@miasto.pruszkow.pl

Ankieta NGO do pobrania

Listę aktualnych Stowarzyszeń znajdziesz poniżej:

Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania rozwoju i upowszechniania demokratycznej myśli politycznej; organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności promującej kulturę polityczną. Propagowanie działalności Stowarzyszenia wśród mieszkańców Pruszkowa i województwa; przygotowywanie opinii na temat bieżących wydarzeń i problemów miasta Pruszkowa, regionu Mazowsza, kraju oraz zajmowanie wobec nich stanowiska; prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia, z wykorzystaniem internetowych usług informacyjnych; podejmowanie i wspieranie środowiskowych inicjatyw społecznych związanych z ochroną środowiska, kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych i starszych w ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych; podejmowanie i wspieranie środowiskowych inicjatyw społecznych związanych z kontaktami z Polakami zamieszkującymi tereny poza granicami Polski. Stowarzyszenie dąży do państwa praworządnego i kształtowania demokratycznego porządku, zabezpieczającego podmiotowość obywateli i realizującego sprawiedliwość społeczną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie odczytów naukowych, konferencji, poradnictwa, imprez kulturalnych i okolicznościowych, zjazdów, szkoleń i wykładów naukowo – technicznych, wystaw, pokazów filmowych itp.

Swoje cele PSP realizuje także poprzez portal internetowy Podwarszawskie Życie Pruszkowa

Adres: 05-804 Pruszków, ul. Rzeckiego 5/16
Telefon: 602217012
Adres e-mail: patriotyczny.pruszkow@gmail.com
Kliknij w link do Strony internetowej Stowarzyszenia
Organizacja pożytku publicznego: Nie

Stowarzyszenie wspiera działalność orkiestry dętej „Pruszkowianka”.
Celem Stowarzyszenia jest edukacja muzyczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych w obszarze nauki gry na instrumentach dętych blaszanych oraz perkusyjnych w ramach ogniska muzycznego. Prowadzone są również indywidualne zajęcia nauki gry na perkusji, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, trąbce i waltorni; organizowane zajęcia dla dzieci w ramach grupy Doboszy, zajęcia muzyczno-taneczne w ramach grupy Mażoretek oraz zajęcia Chóru Pruszkowanianie.

Stowarzyszenie organizuje próby Orkiestry Dętej Pruszkowianka oraz Orkiestry Dętej Pruszkowianka Junior oraz imprezy muzyczne. Organizuje udział orkiestry w imprezach organizowanych przez inne jednostki (szkoły, przedszkola, muzea, jednostki samorządowe, pikniki, obchody wydarzeń historycznych) w ramach Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego w formie występów Orkiestry Dętej Pruszkowianka, nieopłatnych lekcji, prób pokazowych, audycji muzycznych i popisów uczniowskich.

Adres: „Przystanek Pruszków” ul. Sienkiewicza 2.
Telefon: 606 710 526 – kapelmistrz Adam Malcherek;
518 581 715 – instruktor Chóru PRUSZKOWIANIE Maria Seroka;
792 194 785 – instruktor sekcji Mażoretek Olimpia Małaśnicka;
504 707 852 – Prezes – MAZUR Jarosław Kamil
www.pruszkowianka.pl
Prezes: jarek.mazur@gmail.com; Kapelmistrz: admal@interia.pl
Organizacja pożytku publicznego: NIE

Celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz promocji Pruszkowa; budowanie i umacnianie więzi między mieszkańcami; wspieranie samorządności oraz aktywny udział w życiu politycznym, kulturalnym i społecznym Pruszkowa; wspieranie lokalnego biznesu i przedsiębiorczości; podejmowanie działań proekologicznych; organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i terapeutycznych; działalność charytatywna.

Dokonania Stowarzyszenia:

Organizacja ćwiczeń na świeżym powietrzu, pikniku charytatywny „dla Lenki”, sprzątanie Parku Potulickich, Strefy relaksu oraz imprez promujących lokalnych przedsiębiorców w Parku Mazowsze; zbiórki charytatywne „dla Kacpra” i „ dla Filipka”, zbiórka rzeczy w ramach Szlachetnej Paczki „dla p. Małgosi”, zbiórka prezentów pod choinkę dla dzieci ze Żbikowskiego ośrodka, wigilia dla potrzebujących z Mariuszem Szwedem, Festiwale i turnieje gier (wspólnie z Merfolk), Turniej tenisa stołowego dla zakochanych, zbiórka nakrętek na cele charytatywne, Zajęcia WPR Fitness dla 20 mieszkanek Pruszkowa, i wiele innych.

Adres: Ul. Ks. Mazowieckich 8/17, 05-800 Pruszków
Telefon: 666-024-772
E-mail: rafal.szyndler@swpr.com.pl
www: https://www.facebook.com/modanapruszkow/
Regon: 369460655
Organizacja pożytku publicznego: Nie

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content