Aktualnie czytasz
Stanowisko Zespołu ds. budowy wiaduktu

Stanowisko Zespołu ds. budowy wiaduktu

spotkanie

We wtorek 30 kwietnia 2019 roku odbyło się w Urzędzie Miasta Pruszkowa 2. spotkanie Zespołu ds. budowy wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej DW718.

Poniżej publikujemy stanowisko Zespołu skierowane do Prezydenta Miasta Pruszkowa Pawła Makucha, podpisane przez prezydenta Konrada Sipierę – Przewodniczącego Zespołu i Piotra Bąka – zastępcę Przewodniczącego Zespołu.

Stanowisko Zespołu ds. budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 718

Zespół ds. budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 718 powołany na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 43/2019 zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 58/2019 przedkłada Prezydentowi Miasta Pruszkowa sprawozdanie z podjętych działań.

  1. Zespół uznał koncepcję Marszałka za niemożliwą do przyjęcia ze względu na zastosowanie rozwiązań projektowych, które nie poprawiają warunków drogowych, a jedynie je pogarszają, oraz na brak zapewnienia mieszkańcom Pruszkowa bezpieczeństwa komunikacyjnego na czas trwania inwestycji, co spowoduje paraliż komunikacyjny miasta.
  2. Zespół uznał za najbardziej zbliżone, do oczekiwanego dla Miasta Pruszkowa rozwiązanie drogowe, przedstawione jako „Wariant 2” /zał. 1-3/ (opracowany przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy na zlecenie Gminy w 2009 roku).
  3. Za priorytet uznano budowę wiaduktu – obiektu składającego się z dwóch odrębnych pomostów – czyli budowa nowego pomostu obok istniejącego, a następnie wyburzenie istniejącego i w jego śladzie wybudowanie drugiego pomostu. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć paraliżu miasta na czas całkowitego zamknięcia istniejącego wiaduktu zgodnie z planami Marszałka.
  4. Za konieczne uznano czynny udział przedstawicieli miasta w procesie opracowania koncepcji oraz projektu inwestycyjnego. Prace projektowe powinny uwzględniać możliwość powstania bezkolizyjnych łącznic w relacjach: Warszawa-A2 Węzeł Pruszków,  A2 Węzeł Pruszków-Warszawa.
  5. Należy zadeklarować chęć współuczestnictwa w finansowaniu projektu inwestycji.
  6. Członkowie Zespołu ds. budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 718 zwrócili się do przedstawicieli miasta, aby wystąpiło do Marszałka Województwa Mazowieckiego i MZDW o aktualne materiały dotyczące budowy wiaduktu (projekt, opinie, projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, ekspertyza techniczna) oraz o udzielenie informacji na temat końcowego terminu opracowania dokumentacji projektowej oraz szacunkowych kosztów inwestycji.

Pruszków, 30 kwietnia 2019 roku

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content