Aktualnie czytasz
Plany inwestycyjne 2018

Plany inwestycyjne 2018

  • Plany Inwestycyjne 2018 rok
drogi w Pruszkowie

Rada Miasta Pruszkowa na XLI sesji w dniu 14 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet miasta na 2018 rok w przedłożonej przez Prezydent Pruszkowa Jana Starzyńskiego.

Dochody budżetu miasta w 2018 roku zaplanowano na 273 818 607,29 zł, natomiast wydatki miasta w 2018 roku wyniosą 339 074 146,29 zł. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) osiągną 103 855 105,04 zł, co stanowić będzie 30,6% ogółu wydatków.

Poniżej szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku. Pod pojęciem zadań inwestycyjnych mieszczą się budowy, remonty i projekty.

Na co będą wykorzystane miejskie pieniądze w 2018 roku?

DROGI

Budowa i przebudowa dróg gminnych (15 302 000 zł):  budowa tunelu w ul. Działkowej wraz z przebudową dróg przyległych ( zadanie realizowane we współpracy z PKP PLK ),  ul. Bociania, ul. Rymarska, ul. Torfowa, ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej, ul. Jarzynowa, ul. Brzezińskiego, ul. Wokulskiego, ul. Kręta – w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza ( zadanie 2-letnie ), ul. Szpitalna, droga nowo projektowana na dz. 44/6 obręb 06 (rejon obiektów oświatowych w dzielnicy Bąki) i ul. Błońska.

Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych (1 487 000 zł): ul. Pańska – kontynuacja, ul. Zdziarska, ul. Słonecznikowa, ul. Bąki – kontynuacja, ul. Konwaliowa, ul. Nowoinżynierska na odcinku od ul. Promyka do ul. Poznańskiej, droga łącząca ul. Dolną z ul. Piastowską – kontynuacja, ul. Kolejowa od ul. Warsztatowej do ul. Długiej, ul. Królowej Jadwigi, przejście podziemne przy Czarnej Drodze – ul. Kurca, ul. Lisieckiego, wiadukt łączący ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską (zadanie realizowane we współpracy z Gminą Piastów i Powiatem Pruszkowskim), kładka nad torami PKP ul. Majowa – 3-go Maja, łącznik ul. Topolowej i ul. Narutowicza, budowa mostu na rzece Żbikówce w rejonie obiektów oświatowych w dzielnicy Bąki, ul. Targowa na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Gordziałkowskiego, ul. Kaletnicza, ul. Wróbla.

WODOCIĄGI

Budowa wodociągów w ulicach (budżet na kwotę 581 000 zł):ul. Jarzynowa, ul. Topiel, rejon ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej, ul. Zawiszy Czarnego, ul. Szarych Szeregów.

Projekty budowy wodociągów w ulicach (190 000 zł):ul. Przy Potoku – kontynuacja, rejon ul. Wilczej i ul. Waryńskiego, ul. Stanisława Wyspiańskiego, spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul. Wolfram, ul. Jana Długosza od ul. Nałkowskiej do działki 346, ul. Kaletnicza od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego, ul. Wróbla.

KANALIZACJA SANITARNA

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach (740 000 zł):ul. 3-go Maja od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej, ul. Jarzynowa, rejon ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej, ul. Zawiszy Czarnego, ul. Szarych Szeregów,

Projekty budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach (255 000 zł): ul. Zdziarska i ul. Słonecznikowa – kontynuacja, ul. Przy Potoku – kontynuacja, rejon ul. Wilczej i ul. Waryńskiego, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Rysia i ul. Wolfram, ul. Jana Długosza od ul. Nałkowskiej do działki 346, ul. Kaletnicza od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego, ul. Wróbla.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach (2 130 100 zł): rejon 3-go Maja w kierunku Utraty – kontynuacja, rejon ul. Kieleckiej do Utraty, ul. Warsztatowa – dotacja celowa dla Powiatu Pruszkowskiego.

Projekty budowy kanalizacji deszczowej w ulicach (35 000 zł):ul. Korczaka, ul. Tuwima od ul. Nałkowskiej.

BUDOWNICTWO OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

Budowa (62 146 971,56 zł): obiekty oświatowo-sportowe Żbików-Bąki – kontynuacja, obiekty oświatowo-sportowe Gąsin – realizacja, Centrum Kultury i Sportu – wyposażenie, parking „Parkuj i Jedź” przy ul. Waryńskiego – realizacja z dofinansowaniem z funduszy unijnych, parking wielopoziomowy „Parkuj i Jedź” przy ul. Sienkiewicza – realizacja z dofinansowaniem z funduszy unijnych, rewitalizacja budynków mieszkalnych –  przygotowanie,  przebudowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Broniewskiego – realizacja.

Termomodernizacja i przebudowa budynków gminnych: budynek Urzędu Miasta – realizacja, budynek Szkoły Podstawowej nr 4 – realizacja,

OŚWIETLENIE(275 000 zł)

Realizacja oświetlenia ul. Diamentowej, ul. Baczyńskiego, ul. Waryńskiego i kontynuacja doświetlania przejść dla pieszych.

Projekty oświetlenia ul. Platynowej i ul. Złotej.

INNE INWESTYCJE(7 236 184,03 zł)

Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Pańskiej – realizacja z dofinansowaniem z funduszy unijnych, monitoring miasta – kontynuacja, budowa tras rowerowych – realizacja z dofinansowaniem z funduszy unijnych, rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – system publicznych wypożyczalni rowerów – realizacja.

INWESTYCJE – OCHRONA ŚRODOWISKA (6 641 289,45zł)

1. Przebudowa rowu odwadniającego U-1 i budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki,

2. Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie  poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta,

3. Budowa i remont obiektów parkowych , placów zabaw i obiektów małej architektury,

4. Modernizacja skwerów i zieleńców,

5. Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń,

6. Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców),

7. Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie,

8. Budowa urządzeń treningowo-sprawnościowych dla dorosłych na dz. Nr 260/2 obr. 09.

INWESTYCJE TBS

1. Ul. 3 go Maja 33 – budynek mieszkalny wielorodzinny – 15 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 674,06 m2z windą,  4 kondygnacje (w tym 1 podziemna),

2. Ul. B. Prusa 45 – budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i windą – 12 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 452,73 m2, 4 kondygnacje, przed rozpoczęciem robót należy rozebrać dotychczasowy budynek,

3. Ul. Komorowska 19 – jest opracowana koncepcja architektoniczna, wykonanie dokumentacji projektowej, planuje się 8 lokali mieszkalnych – 4 kondygnacje i miejsca postojowe w garażu podziemnym i częściowo na poziomie „0” w obrysie budynku, przed rozpoczęciem budowy należy rozebrać dotychczasowy budynek,

4. Al. Armii Krajowej 46 – budynek usługowo – mieszkalny z garażem podziemnym 5 kondygnacyjny (w tym 1 podziemna), 2 windy, 18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 756 m2, usługi w parterze o łącznej powierzchni 376,3 m2, pomieszczenia biurowe na części powierzchni wyższych kondygnacji o łącznej powierzchni 591,9 m2, przed rozpoczęciem budowy należy rozebrać dotychczasowy budynek,

5. Ul. Zakątna 2 – opracowanie dokumentacji projektowej – II/III kwartał 2018 roku, planowany budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i windą, ok. 10 lokali mieszkalnych, przed rozpoczęciem budowy należy rozebrać budynek dotychczasowy.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content