Aktualnie czytasz
Środowisko w Pruszkowie

Środowisko w Pruszkowie

Park Anielin

Pruszków jest gminą miejską, o powierzchni 19,2 km 2 , zlokalizowaną w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie pruszkowskim. Miasto położone jest w odległości ok. 15 km od granic Warszawy, pełniąc funkcje miasta powiatowego.

Do gmin powiatu pruszkowskiego które graniczą z gminą miejską Pruszków należą:

Brwinów (gmina miejsko-wiejska)
Michałowice (gmina wiejska)
Piastów (gmina miejska)
Ożarów Mazowiecki (gmina miejsko-wiejska) należący do powiatu warszawskiego – zachodniego

Miasto położone jest na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad rzeką Utratą. Jest po Warszawie największym pod względem liczby mieszkańców i najszybciej rozwijającym się ośrodkiem w zachodnim paśmie warszawskiego obszaru metropolitalnego.

W roku 1999 Pruszków stał się siedzibą władz powiatowych. Na jego terenie znajduje się szereg instytucji administracji publicznej o zasięgu ponadlokalnym, takich jak:
Starostwo ,Powiatowe, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Zakład Ubezpieczeń, Społecznych, Sądy i Prokuratura oraz Urząd Celny.

Pruszków oprócz instytucji administracji publicznej posiada rozbudowaną infrastrukturę społeczną w zakresie oświaty, kultury, sportu, rekreacji, służby zdrowia i pomocy społecznej oraz rozbudowaną sieć firm, tzw. „otoczenie biznesu”.

Miasto składa się ze zwyczajowo wyodrębnionych dzielnic: Śródmieście, Bąki, Żbików, Gąsin, Wyględówek, Ostoja, Malichy, Tworki oraz osiedli: Staszica, Prusa, Parkowe. W dużej części są to tereny całkowicie zabudowane.
Najbardziej zurbanizowana część miasta znajduje się w jego południowej części, w której rozlokowane jest centrum. Część północna obejmująca Żbików, Bąki i Gąsin obecnie przekształcana jest stopniowo na tereny mieszkaniowe.

Tylko niewielkie fragmenty miasta, głównie na północy, to tereny otwarte stanowiące w większości użytki rolne i ogrodnicze.

Miasto Pruszków, zgodnie z danymi GUS na koniec roku 2017 liczyło ogółem 61 237 mieszkańców, których reprezentowało 53,1% kobiet oraz 46,9% mężczyzn.

Według mieszkańców Pruszkowa najistotniejszą zaletą miasta jest jego atrakcyjne położenie w zachodnim paśmie obszaru metropolitalnego, czyli m.in. bliska odległość od Warszawy i innych większych miast oraz bliskość miejsc zatrudnienia, dobra komunikacja w obrębie aglomeracji miejskiej, rozwój gospodarczy i małe bezrobocie. Atutem rozwojowym miasta jest także dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna, bardzo dobry dostęp do instytucji oświaty, edukacji, zdrowia, rekreacji, sportu, a także przejawiana aktywność i integracja społeczna mieszkańców.

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content