Aktualnie czytasz
Opłaty za odbiór odpadów

Opłaty za odbiór odpadów

  • Opłaty na teremie Pruszkowa
pieniądze

Informacja dotycząca opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Pruszków.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji  liczby zamieszkałych osób. Opłatę należy wnosić w okresach kwartalnych bez wezwania ze strony urzędu w następujących terminach:

do 15 kwietnia za I kwartał

do 15 lipca za II kwartał

do 15 października za III kwartał

do 15 grudnia za IV kwartał

Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2021 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi:
28 zł od osoby miesięcznie jeżeli na terenie nieruchomości prowadzona jest segregacja odpadów.

W potwierdzonych przypadkach braku segregacji na terenie nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i zgodnie z art. 6ka. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wydana zostanie decyzja uwzględniająca stawkę podwyższoną, która wynosi 56 zł od osoby miesięcznie.

Opłatę można wnosić na konto Urzędu Miasta na  rachunek podstawowy do wpłat:

Bank PEKAO S.A.   49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

Tytułem: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (imię i nazwisko, adres nieruchomości, z której odbierane są odpady oraz okres za jaki uiszczana jest opłata).

Posiadacze indywidualnego numeru konta, proszeni są o wnoszenie opłat za jego pomocą. Jeśli mieszkaniec wpłaci środki finansowe na nr konta podany powyżej to wydz. Finansowy zaksięguje wpływ na konto mieszkańca.

Opłatę można uiścić również w kasie Urzędu Miasta przy ul. Kraszewskiego 14/16, czynnej w poniedziałek w godzinach 8.00-17.30,  wtorek-czwartek w godzinach  8.00 – 15.30, piątek w godzinach 8.00-13.30.

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content