Aktualnie czytasz
Informacje wymagane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacje wymagane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacje w zakresie gospodarki odpadami za 2022r.

Realizując obowiązki nałożone na Miasto Pruszków zgodnie z art.3 ust.2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) informujemy, że w roku 2022 Miasto Pruszków osiągnęło następujący poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania opadów komunalnych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu- 27,04 %,
 • poziom składowania- 15,15 %,
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,08 %,

W roku 2022 wymagane przepisami poziomy zostały przez gminę Pruszków osiągnięte.

Osiągnięte poziomy przygotowania do ponownego użycia recyklingu i poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Pruszkowa w 2022 roku przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pruszków w 2022 r.Siedziba i adresOsiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu [%]Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]Osiągnięty poziom składowania [%]
JARPER Sp. z o.o.Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska27,950,34
BYŚ Wojciech Byśkiniewiczul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa32,2440,81
Tadeusz Rutkowskiul. Rzewuskiego 50, 05-800 Pruszków
SIR-COM Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Stanisław Zajączkowskiul. Krasickiego 65, 05-500 Nowa Iwiczna28,9530,02
P.P.H.U. LEKARO Jolanta ZagórskaWola Ducka 70A, 05-408 Glinianka34,191,40
PreZero Warszawa Sp. z o.o.ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa6,4611,7323,82
Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.ul. St. Bryły 6, 05-800 Pruszków26,7136,99
Partner Sp. z o.o. Sp. K.Al. Jana Pawła II 80 lok. 158, 00-175 Warszawa
REMONDIS Sp. z o.o.ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa
Partner Dariusz ApelskiAl. Jana Pawła II 80 lok. 158, 00-175 Warszawa 

 

 

PU Hetman Sp. z o.o.Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa20,4320,13
Eko-Hetman Sp. z o.o.ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn18,3913,74
Aminex Sp. z o.o.ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Usługi Porządkowe Buli Sp. z o.o.ul. Dzika 8B, 05-091 Ząbki303
EKO-WAR Jolanta Glinkaul. Skwer ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/56
A&M Partners Eko-Partner Adam Bujakiewiczul. Ostrobramska 101 lok.210, 04-041 Warszawa
MS-Eko Sp. z o.o.ul. Modlińska 129 lok. U7
PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o.ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa5,700,0733,24
DKM Property Sp. z o.o. Sp. K.ul. Syta 66a, 02-993 Warszawa100

 

 

Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Pruszkowa

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:  

 • Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów- MZO Sp. z o o., Pruszków, ul. Stefana Bryły 6;
 • Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów- Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Komunalna 8, Ostrołęka;
 • Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów- BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, ul. Wólczyńska 249, Warszawa;
 • Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów- PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Wola Ducka 70 gm. Wiązowna;
 • Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów- Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o., ul. Turystyczna 38, Nadarzyn;
 • Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów- Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, Warszawa;
 • Instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów- Modern Recycling Sp. z o.o., Ruda Wielka, gm. Wąsosz;
 • Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów- Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Rachocinie, gm. Sierpc;
 • Instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów- PGO Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny Kobierniki 42, 09-413 Sikórz;
 • Instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów- m. Ławy, gmina Rzekuń;
 • Instalacja Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych- ITPOK, ul. Energetyczna 5, Poznań.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne:

 • Mobilny komposter do kompostowania odpadów zielonych – Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.; ul. Stefana Bryły 6;
 • Kompostownia odpadów- PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Wola Ducka 70, gm. Wiązowna;
 • Instalacja do kompostowania – Prospreco Polska Sp. z o.o., Zawisty Podleśne dz. Nr 712, gm. Małkinia Górna;
 • Instalacja do kompostowania- Zakład Przetwarzania Odpadów Zawisty Sp. z o.o., Zawisty Podleśne, gm. Małkinia Górna
 • Kompostownia- Zakład Zagospodarowania Odpadów Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 1, Biała Podlaska;
 • Instalacja do kompostowania odpadów biodegradowalnych- Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., al. Niepodległości 253, Stare Lipiny;
 • Instalacja do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania- Dobra Energia Sp. z o. o., ul. Głowackiego 87, Jędrzejów.

Pozostałość z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Składowisko odpadów- MZO w Pruszkowie Sp. z o.o, ul. Przejazdowa;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o., Ruszczyn;
 • Składowisko odpadów- MZO w Wołominie Sp. z o.o., miejscowość Stare Lipiny;
 • Składowisko odpadów w Otwocku- Amest Otwock Sp. z o.o.;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Franki, gmina Krośniewice;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu- PG Inwest Sp. z o.o.;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Wężowiec, gmina Mogielnica;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Warce, powiat grójecki;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Troszczyn;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Luszyca, gmina Połaniec;
 • Składowisko odpadów w miejscowości Wysieka – Zakład Gospodarki Odpadami w Bartoszycach;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rusku;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Siedliska, gmina Ełk;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Franki- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kobiernikach;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrołęce- Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sierpcu- Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Rachocinie;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu- Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie ul. Bryły 6, 05-800 Pruszków, zlokalizowany przy ul. Bryły (vis a vis MZO), 05-800 Pruszków

Czynny dla mieszkańców:
czwartek i piątek: 10.30-16.30
sobota: 8.00-14.00

Mieszkańcy Pruszkowa do PSZOK mogą oddać następujące odpady:

Papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe w ilości 500 kg/rok z jednego gospodarstwa domowego, zużyte opony od samochodów osobowych w ilości 8 szt./rok, popiół, tekstylia, odzież, opakowania po środkach ochrony roślin oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa

Mobilne punkty odbioru elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów czynne: 9.00-14.00:

 • przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16 – w drugą sobotę miesiąca,
 • pętla autobusowa na Wojska Polskiego vis-via Lidla- w czwartą sobotę miesiąca.

Informacje w zakresie gospodarki odpadami za 2021r.

Realizując obowiązki nałożone na Miasto Pruszków zgodnie z art.3 ust.2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) informujemy, że w roku 2021 Miasto Pruszków osiągnęło następujący poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania opadów komunalnych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu: 21,70 %,
 • osiągnięty poziom składowania- 11,61 %,
 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,05 %,
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 89,00 %

W roku 2021 wymagane przepisami poziomy zostały przez gminę Pruszków osiągnięte.
Osiągnięte poziomy przygotowania do ponownego użycia recyklingu i poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Pruszkowa w 2021 roku przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pruszków w 2021r 

 

Siedziba i adres

 

Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowaniaOsiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowychPoziom składowania

 

JARPER Sp. z o.o.Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska92,97%Nie dotyczyNie dotyczy3,11%
BYŚ Wojciech Byśkiniewiczul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa20,79%1,86%71,86%26,93%
Tadeusz Rutkowskiul. Rzewuskiego 50, 05-800 Pruszków
SIR-COM Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Stanisław Zajączkowskiul. Krasickiego 65, 05-500 Nowa Iwiczna24,75%1,23%76,02%13,84%
P.P.H.U. LEKARO Jolanta ZagórskaWola Ducka 70A, 05-408 Glinianka21,23%Nie dotyczy100%0,47%
Jacek Kwiatkowski PHU JAR-JANul. Magnacka 4/94, 02-496 Warszawa
PreZero Warszawa Sp. z o.o.ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa7,12%Nie dotyczy100%0%
Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.ul. St. Bryły 6, 05-800 Pruszków21,85%Nie dotyczy94,93%14,62%
Partner Sp. z o.o.ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa
REMONDIS Sp. z o.o.ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa
Partner Dariusz Apelskiul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa
PU Hetman Sp. z o.o.Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa20,10%Nie dotyczy100%1,11%
Eko-Hetman Sp. z o.o.ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn14,97%1,49%Nie dotyczy16,13%
Aminex Sp. z o.o.ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
FAGUS Sp. z o.o.Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa
Auto Mobility Łukasz Kukiełkaul. Mickiewicza 16, 05-091 Ząbki
Usługi Porządkowe Buli Sławomir Pasek  ul. Dzika 8B, 05-091 Ząbki68,13Nie dotyczy98,51%0%
EKO-WAR Jolanta Glinkaul. Skwer ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/56
A&M Partners Eko-Partner Adam Bujakiewiczul. Ostrobramska 101 lok.210, 04-041 Warszawa
MS-Eko Sp. z o.o.ul. Modlińska 129 lok. U7

Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Pruszkowa.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:Instalacja mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów- MZO Sp. z o o. Pruszków, ul. Stefana Bryły 6;

 • Instalacja mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów- Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Komunalna 8, Ostrołęka;
 • Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych- BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, ul. Wólczyńska 249, Warszawa;
 • Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów- PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Wola Ducka 70 gm. Wiązowna;
 • Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów- Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o., ul. Turystyczna 38, Nadarzyn;
 • Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów- FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, Tarnobrzeg;
 • Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów- Chemeko- System Sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Rudna Wielka, gm. Wąsosz;
 • Sortownia odpadów przetwarzająca niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – część mechaniczna instalacji do mechanicznocieplnego przetwarzania odpadów komunalnych- Bioelektra Group Sp. Akcyjna w Warszawie, Różanki, gm. Susz;
 • Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych- PreZero Zielona Energia sp. z o.o., ul. Energetyczna 5, Poznań.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne:

 • Mobilny komposter do kompostowania odpadów zielonych – Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.; ul. Stefana Bryły 6;
 • Kompostownia odpadów- PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Wola Ducka 70, gm. Wiązowna;
 • Instalacja do kompostowania – Prospreco Polska Sp. z o.o., Zawisty Podleśne dz. Nr 712, gm. Małkinia Górna;
 • Instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów – FBSerwis Kamieńsk Spółka z o.o., Kamieńsk;
 • Instalacja do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania- Dobra Energia Sp. z o. o., ul. Głowackiego 87, Jędrzejów.

Pozostałość z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Składowisko odpadów- MZO w Pruszkowie Sp. z o.o, ul. Przejazdowa;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o., Ruszczyn;
 • Składowisko odpadów- ZUO International sp. z o.o., Kunowice;
 • Składowisko odpadów- MZO w Wołominie Sp. z o.o., Stare Lipiny;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – Stare Miasto PARK SP. Z O.O., Giedlarowa;
 • Składowisko odpadów- CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej;
 • Składowisko odpadów- Amest Otwock Sp. z o.o., Otwock;
 • Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne -IT.O.Ś, Lipie Śląskie;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych- PWK Górna Odra Sp. z o.o.; Tworków;
 • Składowisko odpadów- Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Stanin Sp. z o.o., Niedźwiadka;
 • Składowisko odpadów- Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Maz., Kraśnicza Wola;
 • Składowisko odpadów- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewice; Franki;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne- PG Inwest, Zakroczym;
 • Składowisko odpadów- Wężowiec, gm. Mogielnica;
 • Składowisko odpadów- “EKO SYSTEM” Leszek Felsztyński, Mostki.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie ul. Bryły 6, 05-800 Pruszków, zlokalizowany przy ul. Bryły (vis a vis MZO), 05-800 Pruszków

Czynny dla mieszkańców:
czwartek i piątek: 10.30-16.30
sobota: 8.00-14.00

Mieszkańcy Pruszkowa do PSZOK mogą oddać następujące odpady:

Papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe w ilości 500 kg/rok (od 1 czerwca 2021) z jednego gospodarstwa domowego, zużyte opony od samochodów osobowych w ilości 8 szt./rok, popiół, tekstylia, odzież, opakowania po środkach ochrony roślin oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1893)

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa

Mobilne punkty odbioru elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów czynne: 9.00-14.00:

 • przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16 – w drugą sobotę miesiąca,
 • pętla autobusowa na Wojska Polskiego vis-via Lidla- w czwartą sobotę miesiąca.

Miejski Punkt Elektroodpadów (drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny):

 • przy budynku Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16,
 • obok parkingu P+R przy ul. Waryńskiego, w sąsiedztwie stacji dla rowerów (przy wieży ciśnień).

Informacje w zakresie gospodarki odpadami za 2020r.

Realizując obowiązki nałożone na Miasto Pruszków zgodnie z art.3 ust.2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) informujemy, że w roku 2020 Miasto Pruszków osiągnęło następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
– osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,09 % (wymagany poziom: nie więcej niż 35 % do 16 lipca 2020r.),
– osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 66,59 % (wymagany poziom: co najmniej 50 %),
– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 97,01 % (wymagany poziom: co najmniej 70 %).

W roku 2020 wymagane prawem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zostały osiągnięte.

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Pruszkowa w 2020 roku przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pruszków w 2018 r.Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłaOsiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowaniaOsiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
JARPER Sp. z o.o.12,38 %0,00 %
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz50,07 %8,49 %86,43 %
Tadeusz Rutkowski23,76 %0,00 %Nie dotyczy
SIR-COM Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Stanisław Zajączkowski69,57 %2,76 %72,01 %
P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska51,03 %0,00 %100 %
Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK P.Stanger i Wspólnicy Sp. j.
Jacek Kwiatkowski PHU JAR-JAN
MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. k.
Ziemia Polska Sp. z o.o.
Doradztwo Handlowe Tomasz Drzazga EKO BILANS Gospodarka Odpadami
SUEZ Polska Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.50,73 %0,00 %100 %
Partner Sp. z o.o.
FCC Polska Sp. z o.o.
REMONDIS Sp. z o.o.4,33 %0,00 %Nie dotyczy
Partner Dariusz Apelski
P.U.Hetman Sp. z o.o.7,90 %0,00 %100 %
Eko-Hetman Sp. z o.o.25,09 %0,00 %Nie dotyczy
Aminex Sp. z o.o.
Zakład Zieleni Sp. z o.o.
Adam Mulik
FAGUS Sp. z o.o.
Auto Mobility Łukasz Kukiełka
Usługi Porządkowe Buli Sławomir PasekNie dotyczyNie dotyczy100 %
EKO-WAR Jolanta Glinka

 

Miejsca zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Pruszkowa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

* ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków- instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Pruszkowie;

*ul. Wólczyńska 249, 01-934 Warszawa- instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;

* ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn – instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów;

* ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz- instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarza odpadów;

* ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze- instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów;

* ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg- instalacja do przetwarzania odpadów;

* Wola Ducka 70 gm. Wiązowna – instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów;

* Instalacja mechaniczno-termicznego przekształcania odpadów zlokalizowana na działce nr 2/19 obr. 13 Różanki, gm. Susz;

* PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie- Instalacja Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii;

* Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu;

* PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy- Instalacja Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Pruszkowa bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

* Pruszków, ul. Stefana Bryły 6– instalacja do kompostowania – mobilny komposter;

* Wola Ducka 70 gm. Wiązowna- kompostownia odpadów zielonych

* Międzylaś, 05-326 Poświętne – kompostownia odpadów zielonych

* Sochaczew – kompostownia odpadów zielonych w  Bielicach działka nr 10;

* Małkinia Górna- instalacja do kompostowania Zawisty Podleśne dz. Nr 712;

* Kamieńsk- Instalacja do kompostowania odpadów;

* Bydgoszcz ul. Inwalidów 45- Instalacja do kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Pruszkowa pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

* Składowisko innych niż niebezpieczne i obojętne w Mostkach 25, 98-220 Zduńska Wola;

* Składowisko odpadów w m. Kraśnicza Wola;

* ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów- Składowisko Słabomierz- Krzyżówka;

* Kamieńsk- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;

* Inowrocław- składowisko odpadów komunalnych w Glebni;

* Johna Lennona 4, 05-400 Otwock- składowisko odpadów komunalnych;

* Składowisko Zakroczym- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;

* Kielcza 47-126 Zawadzkie-składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne;

* Stare Miasto-Leżajsk, 37-300 Giedlarowa- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;

* Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój- składowisko innych niż niebezpieczne i obojętne;

* ITOŚ Lipie Śląskie- składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne;

* aleja Niepodległości 253, 05-200 Stare Lipiny- składowisko odpadów;

* Bytom- składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie ul. Bryły 6, 05-800 Pruszków
Punkt przy ul. Bryły (vis a vis MZO), 05-800 Pruszków

Czynny dla mieszkańców:
CZWARTEK-PIĄTEK:10.30-16.30
SOBOTA 8.00-14.00

Mieszkańcy Pruszkowa do PSZOK mogą oddać następujące odpady:

Papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe w ilości 1000 kg/rok z jednego gospodarstwa domowego, zużyte opony od samochodów osobowych w ilości 8 szt./rok, popiół, tekstylia, odzież, opakowania po środkach ochrony roślin oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1893)

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

 1. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa

Mobilne punkty odbioru elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów czynne: 9.00-14.00:

 • przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16 – w drugą sobotę miesiąca,
 • Pętla autobusowa na Wojska Polskiego vis-via Lidla- w czwartą sobotę miesiąca
  obok pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego w Pruszkowie (na wprost sklepu LIDL) – w czwartą sobotę miesiąca
 • Miejski Punkt Elektroodpadów (drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny):
  • przy budynku Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16,
  • obok parkingu P+R przy ul. Waryńskiego, w sąsiedztwie stacji dla rowerów (przy wieży ciśnień).

Informacje w zakresie gospodarki odpadami za 2019 rok

Realizując obowiązki nałożone na Miasto Pruszków zgodnie z art.3 ust.2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) informujemy, że w roku 2019 Miasto Pruszków osiągnęło następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
– osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,002 % (wymagany poziom: poniżej 40 %),
– osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 46,25 % (wymagany poziom: co najmniej 40 %),
– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 98,92 % (wymagany poziom: 60 %).

W roku 2019 wymagane prawem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zostały osiągnięte.

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Pruszkowa w 2019 roku przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pruszków w 2018 r.Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłaOsiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowaniaOsiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
JARPER Sp. z o.o.
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz40,66%0,00%Nie dotyczy
Tadeusz Rutkowski19,95%0,00%Nie dotyczy
SIR-COM Wywóz Nieczystosci Płynnych i Stałych Stanisław Zajączkowski64,50%0,00%Nie dotyczy
P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska49,55%0,00%Nie dotyczy
Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK P.Stanger i Wspólnicy Sp. j.
Jacek Kwiatkowski PHU JAR-JAN25,36%0,00%Nie dotyczy
MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. k.
Ziemia Polska Sp. z o.o.
Doradztwo Handlowe Tomasz Drzazga EKO BILANS Gospodarka Odpadami
SUEZ Polska Sp. z o.o.Nie dotyczyNie dotyczy0,00%
Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.40,08%0,00%100%
Partner Sp. z o.o.
FCC Polska Sp. z o.o.
REMONDIS Sp. z o.o.35,95%0,00%Nie dotyczy
Partner Dariusz Apelski
P.U.Hetman Sp. z o.o.41,91%0,00%100%
Eko-Hetman Sp. z o.o.28,53%0,00%Nie dotyczy
Mazowiecka Higiena Komunalna Sp. z o.o.
Aminex Sp. z o.o.26,73%0,00%Nie dotyczy
Zakład Zieleni Sp. z o.o.
Adam Mulik
FAGUS Sp. z o.o.
Auto Mobility Łukasz Kukiełka

Miejsca zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Pruszkowa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

* Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. – instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków;

* BYŚ- instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Wólczyńska 249, 01-934 Warszawa;

* P.U. HETMAN Sp. z o.o. w Warszawie – instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Nadarzynie, ul. Turystyczna 38, Nadarzyn – instalacja MBP;

* REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie – instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa;

* PPHU LEKARO – instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – gmina Wiązowna, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka;

*ATF Sp. z o.o.- instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec;

* Chemeko- System Sp. z o.o.- instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Rudna Wielka, 56-210 Wąsosz;

* Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków – instalacja do kompostowania – mobilny komposter;

*  Składowisko odpadów w Julkowie, 96-116 Skierniewice;

*  Składowisko w Hryniewiczach, 16-061 Hryniewicze.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie ul. Bryły 6, 05-800 Pruszków
Punkt przy ul. Bryły (vis a vis MZO), 05-800 Pruszków

Czynny dla mieszkańców:
CZWARTEK-PIĄTEK:10.30-16.30
SOBOTA 8.00-14.00

Mieszkańcy Pruszkowa do PSZOK mogą oddać następujące odpady:

Papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia(farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe w ilości 1000 kg/rok z jednego gospodarstwa domowego, zużyte opony od samochodów osobowych w ilości 8 szt./rok, popiół, tekstylia, odzież, opakowania po środkach ochrony roślin oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i skrzykawek.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466)

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa

Mobilne punkty odbioru elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów
czynne:9.00-14.00
• przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16 – w drugą sobotę miesiąca
• obok pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego w Pruszkowie (na wprost sklepu LIDL) – w czwartą sobotę miesiąca

Informacje w zakresie gospodarki odpadami za 2018r.

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

* Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. – Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Pruszkowie,
ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków – instalacja MBP;

* BYŚ Zakład Odzysku Surowców Wtórnych, ul. Wólczyńska 249, 01-934 Warszawa – instalacja MBP;

* P.U. HETMAN Sp. z o.o. w Warszawie – Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Nadarzynie, ul. Turystyczna 38, Nadarzyn – instalacja MBP;

* REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie – Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa – instalacja MBP;

* PPHU LEKARO – instalacja MBP – gmina Wiązowna, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka;

* Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków – instalacja do kompostowania – mobilny komposter;

* SATER OTWOCK Sp. z o.o. w Otwocku – składowisko odpadów komunalnych w Otwocku – Świerku, ul. Johna Lenona 4, 05-400 Otwock.

POZIOMY RECYKLINGU

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę Pruszków Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) informujemy, że w roku 2018 Gmina Pruszków osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
– Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,02 % (wymagany poziom: poniżej 40 %),
– Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 48,43 % (wymagany poziom: co najmniej 30 %),
– Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 % (wymagany poziom: 50 %).
W roku 2018 wymagane prawem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zostały osiągnięte.
Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Pruszkowa w 2018 roku przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pruszków w 2018 r.Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłaOsiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowaniaOsiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
JARPER Sp. z o.o.
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz30,54%2,39%Nie dotyczy
Tadeusz Rutkowski5,01%0,00%Nie dotyczy
SIR-COM Wywóz Nieczystosci Płynnych i Stałych Stanisław Zajączkowski33,87%0,00%Nie dotyczy
P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska34,77%0,00%Nie dotyczy
Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK P.Stanger i Wspólnicy Sp. j.
Jacek Kwiatkowski PHU JAR-JAN33,40%0,00%50,67%
MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. k.
Ziemia Polska Sp. z o.o.
Doradztwo Handlowe Tomasz Drzazga EKO BILANS Gospodarka Odpadami
SUEZ Polska Sp. z o.o.Nie dotyczyNie dotyczy0,00%
Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.31,53%0,00%100%
Partner Sp. z o.o.
FCC Polska Sp. z o.o.
REMONDIS Sp. z o.o.64,07%0,00%Nie dotyczy
Partner Dariusz Apelski
P.U.Hetman Sp. z o.o.34,21%0,00%100%
Eko-Hetman Sp. z o.o.13,98%0,00%Nie dotyczy
Mazowiecka Higiena Komunalna Sp. z o.o.
Aminex Sp. z o.o.23,91%0,00%Nie dotyczy
Zakład Zieleni Sp. z o.o.
Adam Mulik
FAGUS Sp. z o.o.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie ul. Bryły 6, 05-800 Pruszków
Punkt przy ul. Bryły (vis a vis MZO), 05-800 Pruszków

CZWARTEK – PIĄTEK 10.30-16.30
SOBOTA 8.00-14.00

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466)

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

 1. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa

Mobilne punkty odbioru elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów
czynne: 9.00-14.00
• przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16 – w drugą sobotę miesiąca
• obok pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego w Pruszkowie (na wprost sklepu LIDL) – w czwartą sobotę miesiąca.

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content