Aktualnie czytasz
Park Anielin

Park Anielin

  • Park Anielin - wschodni i zachodni

Park Anielin Wschodni o powierzchni 2,63 ha położony jest pomiędzy ul. B. Prusa i Al. Wojska Polskiego. Obiekt ten stanowi naturalny ciąg terenów zieleni łączący się z Parkiem Potulickich oraz Parkiem Anielin Zachodni. Drzewostan parkowy zróżnicowany pod względem wiekowym, w większości jest w dobrym stanie zdrowotnym. Występuje głównie wzdłuż alejek parkowych oraz na całym terenie pojedynczo lub w kępach.

W latach 2005-2008 zrealizowano modernizację parku polegającą na budowie alejek żwirowych na terenie parku oraz chodników przy ulicach, urządzeniu dwóch placów zabaw (z nawierzchnią bezpieczną), zamontowaniu elementów przeznaczonych do ćwiczeń, ustawianiu elementów małej architektury i oświetlenia oraz wykonaniu projektu zieleni.

Park Anielin Zachodni jest obiektem o powierzchni 1,50 ha położonym przy al. Wojska Polskiego i stanowi ciąg terenów zieleni łączący się z terenem Parku Anielin Wschodni oraz terenami przylegającymi do rzeki Utraty.

W 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasto Pruszków. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego na wykonanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie”. Projekt obejmował m.in. zagospodarowanie Anielina Zachodniego.

Park zmodernizowany został głównie z myślą o mieszkańcach aktywnie spędzających czas wolny. Część alejek parkowych stanowi szlaki aktywności sportowej typu parkour i workout. Urządzenia służące tej aktywności usytuowane są w aneksach – placykach dowiązanych do linii alei. Zamontowane urządzenia i przeszkody uwzględniają zróżnicowaną skalę trudności ćwiczeń. Istniejące boisko do koszykówki przewidziano do adaptacji z zachowaniem dotychczasowej funkcji i modernizacją nawierzchni. Sąsiednie boisko do siatkówki, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, pełni po modernizacji funkcję placu do ćwiczeń ruchowych z wyposażeniem adresowanym do seniorów.

W dowiązaniu do boiska i placu sportowego dla seniorów przewidziano usytuowanie systemu placyków wypoczynkowych z wpisanymi 5 urządzeniami siłowni plenerowej.
W ramach projektu wykonano również boisko do siatkówki z możliwością adaptacji na boisko do piłki plażowej. Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne wykonany został tor dla wrotkarzy i rolkarzy.
Oprócz urządzeń służących ćwiczeniom workout`u, parkour`u i urządzeń siłowni zamontowano nowe siedziska, kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne, elementy przestrzenne, wykonano oświetlenie oraz prace związane z
© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content