Aktualnie czytasz
Rekrutacja do klas 1 Szkół Podstawowych – 2020/2021

Rekrutacja do klas 1 Szkół Podstawowych – 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2013. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2020 kończy 6 lat.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w terminie od 16.03.2020 r. do 30.03.2020 r.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej każdej szkoły lub w linku poniżej.

 1. Gmina Miasto Pruszków jest organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych:
  – Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Topolowej 10,
  – Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Jasnej 2,
  – Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34
  – Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Hubala 4
  – Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. J. Długosza 53
  – Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Lipowej 31,
  – Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,
  – Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6
  – Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Pływacka 16.
 2. Alfabetyczny wykaz ulic ze wskazaniem obwodu szkoły znajduje się w załączniku poniżej.
 3. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności
  do oddziałów integracyjnych :
  – w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10,
  – w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34,
  – w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53
  – w Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44
  Szkoły te są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju, specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także zajęcia zalecane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych.

Dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie, podlegają procesowi rekrutacji uzupełniającej. Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami.
Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.
Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 02.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

kryteria naboru

zarządzenie

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali dyrektorzy Szkół Podstawowych w Pruszkowie oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta pod nr telefonów:

22-735-87-52
22-735-87-32

Aktualizacja dot, rekrutacji  znajduje się w linku

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content