Aktualnie czytasz
Rekrutacja do Szkół w Pruszkowie

Rekrutacja do Szkół w Pruszkowie

 • 2019/2020
szkoła podstawowa

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych w Pruszkowie w roku szkolnym 2019/2020

I. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych tzw. kl. „O” w szkołach podstawowych, pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 dzieci.

 • Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Topolowej 10,
 • Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jasnej 2,
 • Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34
 • Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53
 • Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Lipowej 31,
 • Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,
 • Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Mostowej 6,
 • Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Pływackiej 16,

W roku szkolnym 2019/2020 kl. „0” będą tworzone w:

W przypadku, gdy liczba dzieci będzie za mała lub liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę miejsc w oddziale Prezydent Miasta będzie kierował dzieci do innej placówki szkolnej, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania ucznia.

Rekrutacja do tzw. klas „0” w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem elektronicznej rekrutacji.

Terminy składania wniosków są takie same jak w przypadku przedszkoli.

 1. Przyjmowanie kart zapisu odbędzie się w dniach od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r.Druk wniosku jest umieszczony na stronach internetowych każdej szkoły oraz w załączniku poniżej.
 2. Harmonogram naboru określa załącznik Nr 1 i do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.
 3. Kryteria naboru na pierwszym etapie rekrutacji określa ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r, poz. 996). Kryteria na drugim etapie określa Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
 4. Kandydaci do klas zerowych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10, w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53, w Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44, które są w stanie zapewnić im odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, warunki do rozwoju, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne.

II. Rekrutacja do klas pierwszych pruszkowskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci 7-letnie. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2019 kończy 6 lat.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w okresie od 01.03.2019r. do 15.03.2019r. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej każdej szkoły.

Od roku szkolnego 2019/2020 na terenie miasta będzie funkcjonowało 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Pruszków:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Topolowej 10,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Jasnej 2,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Hubala 4
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. J. Długosza 53
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Lipowej 31,
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Pływacka 16.

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w:

 • Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10, w
 • Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34,
 • Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53 
 • Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44

które są w stanie zapewnić im odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, warunki do rozwoju, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne.

Dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie, podlegają procesowi rekrutacji.

Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.
Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 02.03.2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Druk wniosku jest umieszczony na stronie internetowej każdej szkoły.

Poniżej lista niezbędnych załączników:

Uchwała dot. kryteriów rekrutacji do kl.I. szkół podstawowych

Zarządzenie w spr. harmonogramu dot. postępowania rekrutacyjnego.docx

Harmonogram_przyjęć_do_kl._I_szkół_podstawowych_dzieci_spoza_rejonu

Harmonogram_rekrutacji_do_oddziałów_przedszkolnych_w_szkł.podstawowych

Zgłoszenie_dziecka_do_I_klasy_szkoły_podstawowej_

Wniosek_o_przyjęcie_dziecka_do_I_klasy_szkoły_podstawowej__poza_rejonem

Wniosek_o_przyjęcie_dziecka_do_oddziału_przedszkolnego_w_szkole_podstawowej

Oświadczenia_-_do_kryteriów_stosowanych_do_przyjęcia_do_klasy_I_spoza_rejonu

Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content