Aktualnie czytasz
Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

  • Zakres usług pomocy prawnej.
prawo

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje spraw związanych sprowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i złoży stosowne oświadczenie.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod
nr 22 738-14-63 lub poprzez e-mail npp@powiat.pruszkow.pl

Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie, według kolejności zgłoszeń, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca :

05-800 Pruszków ul. Gomulińskiego 4 (siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego)
wtorki–godz. 16.00-20.00
środy–godz. 8.00-12.00
piątki–godz. 13.00-15.00

Adwokaci
poniedziałki–godz. 8.00-12.00
czwartki–godz. 16.00-20.00
piątki–godz. 11.00-13.00

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content