Aktualnie czytasz
Biuro Zarządzania Kryzysowego

Biuro Zarządzania Kryzysowego

  • Bezpieczeństwo w Pruszkowie
powódz

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Departamentu Prezydenta do zadań Miejskiego Biura Zarządzania Kryzysowego należą:

Zadania obronne, Zadania Obrony Cywilnej, Zadania związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

Świadczenia – nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obronności kraju polegające na realizacji przez Prezydenta Miasta Pruszkowa wniosków składanych przez uprawnione do tego organy (Siły Zbrojne, Policja, Państwowa Straż Pożarna, podmioty medyczne, organy samorządowe).

Akcja Kurierska – organizacja i przeprowadzanie na terenie miasta Pruszkowa „Akcji Kurierskiej” polegającej na dostarczaniu dla wytypowanych przez organy wojskowe mieszkańców miasta Pruszkowa wezwań w celu stawiennictwa do jednostek wojskowych w razie ich mobilizacji.

System Alarmowania i Ostrzegania Ludności – utrzymywanie w stanie eksploatacyjnym systemu ostrzegania i alarmowania miasta Pruszkowa (elektroniczne syreny alarmowe), w ramach działania Zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach.

Realizacja zadań Obrony Cywilnej w oparciu o ustawę o powszechnym obowiązku obrony RP.

Przekazywanie i udostępnianie na internetowej stronie miasta Pruszkowa ostrzeżeń meteorologicznych dla obszaru miasta Pruszkowa w zakresie zanieczyszczenia powietrza, opadów atmosferycznych i innych zjawisk mogących stanowić zagrożenie dla mieszkańców miasta Pruszkowa.

Monitorowanie zagrożeń, prognozowanie rozwoju sytuacji i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych na terenie miasta Pruszkowa.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania dotyczące nadzoru i ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Miasta Pruszkowa, w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych.

Zespół Zarządzania Kryzysowego (ZZK) w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Skład osobowy:
1. Dariusz Bubrowiecki – Główny Specjalista, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2. Izabela Walczak – Inspektor

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – państwowa jednostka budżetowa podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewniająca obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełniąca funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego.
Więcej o RCB na stronie https://rcb.gov.pl/

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content