Aktualnie czytasz
XV sesja Rady Miasta Pruszkowa

XV sesja Rady Miasta Pruszkowa

19 grudnia 2019 roku obędzie się XV sesja Rady Miasta Pruszkowa o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie

UWAGA:
Obraz i dźwięk z sesji jest transmitowany na żywo na stronie miasta Pruszkowa w Biuletynie Informacji Publicznej.
Udział w sesji oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD XV SESJI RADY MIASTA PRUSZKOWA

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 listopada 2019 roku.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2019-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok:

a/        odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b/        odczytanie opinii komisji Rady,
c/         odczytanie uzasadnienia Prezydenta Miasta odnośnie wniosków Komisji nieuwzględnionych w projekcie budżetu,
d/        odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
e/        dyskusja,
f/         głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2020-2033.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.41.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Przejazdowej oraz zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 3. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale  nr VIII.90.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Mieszkaniowy ul. Podmokła róg ul. Wierzbowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Mieszkaniowy ul. Podmokła róg ul. Wierzbowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików III przy autostradzie – nad Utratą – linia 110 kV.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Pruszków na rok szkolny 2019/2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa      na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiej Pływalni „KAPRY” w Pruszkowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa
 13. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 16 listopada do 06 grudnia 2019 r.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content