Aktualnie czytasz
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do Rady Społecznej do spraw konsultacji z mieszkańcami Miasta Pruszkowa

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do Rady Społecznej do spraw konsultacji z mieszkańcami Miasta Pruszkowa

Prezydent Miasta Pruszkowa zgodnie z zapisami § 8 ust. 12 i 13 Uchwały nr XXXIII.345.2021 Rady  Miasta Pruszkowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Pruszkowa (zwanej dalej „Uchwałą”) informuje o naborze uzupełniającym do Rady Społecznej do spraw konsultacji z mieszkańcami Miasta Pruszkowa (zwanej dalej „Radą”).

Prezydent Miasta Pruszkowa, w celu uzupełniania składu Rady powołuje w drodze zarządzenia dwóch członków Rady Społecznej – przedstawicieli mieszkańców Pruszkowa, w drodze naboru.

Wymagane dokumenty można złożyć w jeden z wymienionych sposobów:
– w zamkniętej kopercie, z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru do Rady Społecznej
1. osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa w terminie do dnia 27 marca 2023 r. do godz. 18:00,
2. przesłać za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 27 marca 2023 r. (liczy  się  data  stempla pocztowego), na adres:  Urząd Miasta Pruszkowa, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków,
3.drogą elektroniczną na adres  e-mail:  konsultacje@miasto.pruszkow.pl z tematem: „Dotyczy naboru do Rady Społecznej” w terminie do dnia 27 marca 2023 r. do godz. 23:59.

Informujemy, że posiedzenie Rady Społecznej ds. Konsultacji z mieszkańcami odbędzie się 16 marca o godzinie 17:30 w sali 21 w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Ogłoszenie_o_naborze_uzupełniającym_do_Rady_Społecznej_(skan)

Ogłoszenie_z_dnia_13.03.2023_o_naborze_uzupełniającym_do_Rady_Społecznej__-__załącznik

Ogłoszenie_z_dnia_13.03.2023_o_naborze_uzupełniającym_do_Rady_Społecznej_-_załącznik

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content