Aktualnie czytasz
LXXV sesja Rady Miasta Pruszkowa

LXXV sesja Rady Miasta Pruszkowa

Szanowni Państwo

Na podst. art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713; zm. Dz. U. z 2020 poz. 1378), w związku z wnioskiem złożonym przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, zwołuję LXXVI sesję Rady Miasta Pruszkowa na dzień 10 maja 2023 roku na godz. 17.00 w trybie zdalnym – w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca  2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa wraz z porządkiem obrad i materiałami zamieszczono na platformie eSesja.pl – www.pruszkow.esesja.pl

Krzysztof Biskupski

Proponowany porządek LXXV SESJI RADY MIASTA PRUSZKOWA

  1. Otwarcie obrad sesji Rady Miasta.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2023-2045.
  4. Projekt uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2023 rok.
  5. Zakończenie obrad sesji.

 

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content