Aktualnie czytasz
Konsultacje społeczne w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Konsultacje społeczne w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego

skm

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych organizowanych przez CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY w sprawie przebiegu nowych linii kolejowych na terenie Miasta Pruszkowa- ciąg nr 9, linia kolejowa nr 85.

Centralny Port Komunikacyjny opublikował Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, które jest dostępne na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl  lub do wglądu w godzinach 9.00 – 15.00 w siedzibie CPK sp. z o.o.: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, piętro 7 (wejście Gamma).

Projekt dokumentu przedstawia podstawowe założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz wyniki dotychczasowych analiz dotyczących lotniska, w szczególności jego lokalizacji, a także korytarze przebiegu Inwestycji Towarzyszących w zakresie budowy nowych linii kolejowych i dróg. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszyscy zainteresowani do dnia 10.03.2020 r. (włącznie) mogą składać uwagi i wnioski do opublikowanego projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacji Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Każdy zainteresowany może zgłaszać uwagi i wnioski:

  1. a) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • za pośrednictwem dedykowanego formularza on-line, znajdującego się na stronie internetowej: cpk.pl;
  • na adres e-mail: cpk@cpk.pl (zalecane jest wykorzystanie formularza znajdującego się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl);
  1. b) w formie pisemnej na adres pocztowy CPK sp. z o.o.: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL” (zalecane jest wykorzystanie formularza znajdującego się na stronie internetowej: cpk.pl);
  2. c) bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (w siedzibie CPK sp. z o.o.) w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00 poprzez złożenie wypełnionego formularza lub ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego powyżej terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Paweł Makuch

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

 

 

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content