Aktualnie czytasz
„Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat” – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

„Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat” – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Co roku 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tego dnia w szczególny sposób uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.

20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 roku. Co ciekawe, nasz kraj jest inicjatorem jej uchwalenia.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Niestety, w XXI wieku nadal dochodzi do ich łamania. Dzieci często cierpią, nie mają dostępu do podstawowych dóbr, są traktowane przedmiotowo. Dlatego tak ważne jest edukowanie oraz uwrażliwianie społeczeństwa na kwestię respektowania praw dziecka.

Przesłanie tegorocznego Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka skupia się przeciwdziałaniu dyskryminacji i szerzeniu tolerancji wśród ludzi na całym świecie. Ściśle wiąże się z sytuacją dzieci z Ukrainy, które w poszukiwaniu bezpieczeństwa musiały uciekać ze swoich domów.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to również wiele aktywności i wydarzeń. Poprzez liczne akcje zwracamy uwagę na poważną kwestię opieki i codziennej troski o dobro dzieci. Pruszkowskie placówki również włączają się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W Szkole Podstawowej nr 3 będzie obchodzony Tydzień Praw Dziecka. W programie m.in. prezentacja konwencji o prawach dziecka, wystawa prac, rozdawanie materiałów informacyjnych o prawach dziecka, aktywności sportowe. W Przedszkolu Miejskim nr 14 planujemy udekorować na niebiesko chodnik w pobliżu placówki i wypisać prawa dzieci. W pracy dydaktyczno-wychowawczej poruszane będą kwestie związane z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.

W Szkole Podstawowej nr 4 planujemy następujące działania:

 • uczniowie w tygodniu poprzedzającym Dzień Praw Dziecka Samorząd Uczniowski w ramach respektowania Prawa do odpoczynku i rozrywki zorganizował TEMATYCZNY TYDZIEŃ,
 • na stronie internetowej szkoły zamieszczona jest informacja o tym dniu,
 • w klasach 1 – 3 przeprowadzany jest konkurs na plakat, 21 listopada plakaty będą rozwieszone na korytarzach szkolnych,
 • z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 21 listopada cała społeczność szkolna ubierze się na niebiesko jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane – inicjatywa UNiCEF-u,
 • w ciągu następnego tygodnia wychowawcy przeprowadzą na godzinach wychowawczych lekcje poświęcone Prawom Dziecka,
 • Samorząd Uczniowski przeprowadzi ankiety na temat znajomości i przestrzegania Praw Dziecka,
 • Rzecznik Praw Ucznia przeprowadzi konkurs na temat znajomości zagadnień związanych z Prawami Dziecka,
 • 22 listopada uczniowie klas 4 – 8 narysują na lekcjach plastyki plakaty,
 • biblioteka:
  • kolorowanki dla uczniów klas 1 – 3,
  • pogadanka dla uczniów klas 1 – 3,
  • czytanie odpowiadania o Prawach Dziecka z książki byłego Rzecznika praw Dziecka Marka Michalaka „Opowieści o tym, co w życiu ważne”,
  • czytanie wiersza Marcina Brykalskiego „Prawa Dziecka”.

Janusz Korczak, który współtworzył Zakład Wychowawczy „Nasz Dom” w Pruszkowie, mawiał, że „kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”. Piękne i prawdziwe. Niech wszystkie dzieci na całym świecie uśmiechają się, a ich prawa będą szanowane i respektowane.

Prawa dziecka zapisane w Konwencji:

 • prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, obywatelstwa,
 • prawo swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania poglądów, w tym w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, domowego, tajemnicy korespondencji
 • prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo poznania rodziców, jeżeli to możliwe,
 • prawo do wolności od tortur, poniżającego traktowania, przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych,
 • prawo do swobodnego zrzeszania się, pokojowych zgromadzeń,
 • prawo do odpowiedniego do wieku i stopnia rozwoju traktowania w ramach postępowania karnego,
 • prawa społeczne, w tym prawo do odpowiedniego standardu życia, opieki w instytucjach i zakładach, ochrony socjalnej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej,
 • prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, podejmowaniem pracy w zbyt wczesnym wieku,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 • prawo dostępu do informacji i materiałów pochodzących z różnych źródeł,
 • prawa do nauki, w tym prawo do bezpłatnej i obowiązkowej nauki w zakresie szkoły podstawowej.
© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content