Aktualnie czytasz
„Aktywna Pewność Siebie – Warsztaty samoobrony i crossfitu”- mały grant

„Aktywna Pewność Siebie – Warsztaty samoobrony i crossfitu”- mały grant

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez: Fundacja Fucco, KRS 0000641916, NIP 6961881507, z siedzibą ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125 Poniec, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Aktywna Pewność Siebie – Warsztaty samoobrony i crossfitu” z dofinansowaniem w kwocie brutto 1440 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych).

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 07.11.2023 r. do dnia 30.11.2023 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 31 10.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05‑800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Paweł Makuch

LINK do BIP: https://bip.um.pruszkow.pl/artykul/609/7296/fundacja-fucco-pod-nazwa-aktywna-pewnosc-siebie-warsztaty-samoobrony-i-crossfitu

© 2019 Urząd Miasta Pruszkowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka Prywatności 
                                                              Deklaracja dostępności

 

Przewiń do góry
Skip to content